شنبه 96/10/23 سی و پنجمین جلسه ی شورای اسلامی شهر بیرجند با حضور اعضا، شهردار و خبرنگاران برگزار گردید. در جلسه ی شورا بررسی مشکلات احیای درختان کاج پادگان 04 بیرجند مورد بحث قرار گرفت. بازدید اعضای شورای شهر از شرکت آب و فاضلاب شهر بیرجند سی و سومین جلسه شورای اسلامی شهر بیرجند با حضور اعضای شورا، شهردار و خبرنگاران تشکیل شدسی و امین جلسه ی شورای شهر بیرجند با حضور مدیرعامل و رؤسای شرکت آب و فاضلاب استان و شهرستان ، مدیرعامل و رؤسای شرکت مخابرات استان و شهرستان ،اعضای شورا، شهردار بیرجند و خبرنگاران تشکیل شد.