به گزارش روابط عمومی و امور فرهنگی شورای اسلامی شهر بیرجند، مدیر عامل و اعضای هیئت مدیره موسسه خیریه توانمند ساز حضرت رسول (ص) با اعضای شورای شهر دیدار کردند.به گزارش روابط عمومی و امور فرهنگی شورای اسلامی شهر بیرجند؛ دفترچه ارزش عرصه اراضی واقع در محدوده خدماتی شهر روز گذشته در جلسه فوق العاده کمیسیون بودجه شورا مورد بررسی قرار گرفت.به گزارش روابط عمومی و امور فرهنگی شورای اسلامی شهر بیرجند، صبح امروز اعضای شورای شهر میزبان فرماندار شهرستان بودند.به گزارش روابط عمومی و امور فرهنگی شورای اسلامی شهر بیرجند؛ روسای کمیسیون های عمران و بودجه شورا از بررسی دفترچه عوارض و بهای خدمات 1402 در جلسات تلفیقی این کمیسیون ها خبر دادند.به گزارش روابط عمومی و امور فرهنگی شورای اسلامی شهر بیرجند، صبح امروز چهل و ششمین جلسه کمیسیون بودجه شورای شهر با محوریت بررسی نامه ها و بخشی از بودجه 1402 تشکیل شد.