اعضای شورای اسلامی شهر بیرجند از پروژه های در دست اقدام شهرداری بازدید کردند. پرونده ساماندهی اراضی موقوفه شهر بیرجند در جلسه شورای اسلامی شهر بیرجند بررسی شد. اعتراض اصناف به اجرای طرح پارک بان در خیابان های اصلی بیرجند ، بررسی مشکلات موجود در روند اجرای طرح تفرجگاه بند دره بیرجند و خسارات وارده به سلامت مردم به خاطر تشعشعات آنتن های مخابراتی نصب شده توسط اپراتورها در شهر از مهم ترین موضوعاتی بود که در جلسه شورا ی اسلامی شهر بیرجند مطرح شدافتتاح بوستان محبت، شهر بیرجند و عملیات اجرایی فاز یک میدان آیت ‌الله عبادی در ورودی مرکز استان با حضور استاندار خراسان جنوبی، اعضای شورای شهر بیرجند و جمعی از مدیران آغاز شد.اعضای شورا اسلامی شهر بیرجند تنها در حدود اختیارات خود می توانند عمل کنند.