در جلسه شورای شهر بیرجند با حضور اعضای شورا ، شهردار و اصحاب رسانه ایجاد باغ ملی در اراضی پادگان تصویب شد.معاون توسعه امور شهری و روستایی وزارت کشور برای اتمام پروژه های عمرانی شهرداری بیرجند ۶ میلیارد تومان اعتبار قول مساعد داد. جلسه شورای شهر بیرجند با حضور مدیرکل دفتر فنی و امور عمرانی استانداری ، مدیرکل میراث فرهنگی و گردشگری، مدیرکل اوقاف و جمعی از مدیران و شهردار و اعضای شورا برگزار شد. در جلسه شورای شهر بیرجند بر ایجاد هر چه زودتر زیر ساخت های معبر فرزان توسط دستگاه های اجرایی تاکید شد.نشست هم اندیشی عضو شورای شهر با نمایندگان موسسه ستارگان علم و خرد