رئیس شورای اسلامی شهر بیرجند گفت: در حال حاضر شورای اسلامی شهر و شهرداری بیرجند در شرایط امید بخش و رو به جلویی قرار دارد.ابراهیم تقی زاده، رئیس شورای اسلامی شهر بیرجند در پیامی آغاز هفته دولت و روز کارمند را تبریک گفت.رئیس شورای اسلامی شهر بیرجند : دغدغه شورا، خدمت رسانی به شهروندان استانجام حجم زیادی از پروژه های عمرانی در سطح شهر با انسجام در مجموعه شورا و تلاش شهردارخبرنگاری شغل و حرفه ی سختی است و به دلیل وجود پیچیدگی های بسیار در آن، جزو مشاغل سخت معرفی شده است.