جلسه شماره 73 مورخ: 1401/5/13

 • تعیین هیئت رئیسه سال دوم از دوره ششم شورای اسلامی شهر بیرجند
 • تعیین اعضای کمیسیون های پنج گانه شورای اسلامی شهر بیرجند
 • تعیین نمایندگان شورا برای سال دوم از دوره ششم شورا در کمیسیون حل اختلاف مالیاتی، کمیسیون کفالت نظام وظیفه و کمیسیون های شهرداری
 • انتخاب نمایندگان شورا جهت عضویت در شوراهای سازمانهای وابسته به شهرداری
 • معرفی نمایندگان شورا جهت عضویت در ترکیب کمیسیون ماده صد

جلسه شماره 74 مورخ: 1401/5/22

 • معرفی نمایندگان شورا جهت عضویت در کمیسیون تبصره 20 ماده قانون شهرداریها به منظور رسیدگی به شکایات مربوط به صنوف آلاینده و مزاحم
 • موافقت شورا با درخواست مدیرعامل شرکت بهین کشت قهستان مبنی بر افزایش مبلغ قرارداد خدمات نگهداری و بازپیرایی
 • موافقت شورا در خصوص تعدیل (افزایش) بهای تولیدات سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری
 • موافقت شورا با افزایش اعتبار در برخی از پروژه های عمرانی 1401
 • موافقت شورا با واگذاری زمین از اداره کل راه و شهرسازی جهت احداث میدان میوه و تره بار ناحیه ای در 3 محله از شهربیرجند
 • موافقت با درخواست مدیرعامل شرکت تعاونی خدماتی توانخواهان در خصوص سهم متعلق به شرکت از محل فروش و شارژ کارت بلیت اتوبوس
 • اجرای مصوبات هیئت رئیسه جدید شورای اسلامی شهر بیرجند
 • موافقت شورا با درخواست هیئت امناء آستان مقدس امامزادگان باقریه (ع) مبنی بر تقاضای دفن اموات در محل آستان

جلسه شماره 75 مورخ: 1401/5/24

 • موافقت شورا با خرید خودروی 8/5 تن عملیاتی آتش نشانی از طریق ترک تشریفات
 • موافقت شورا با درخواست صدور مجوز بکارگیری نیرو برای سازمان آتش نشانی
 • موافقت با انتصاب آقای سید ابوالفضل شواکندی به عنوان مسئول امور مالی سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری شهرداری
 • موافقت با پیشنهاد دریافت عوارض مازاد بر سطح اشغال در زیرزمین جهت تامین پارکینگ
 • تعیین تکلیف اراضی موضوع اختلاف شرکت تعاونی چند منظوره عام شاهد و هماهنگی جهت صدور اسناد مالکیت اراضی
 • موافقت با نحوه محاسبه و ریافت قدرالسهم شهرداری از بابت ماده 11 اصلاحی قانون شهرداریها مصوب سال 1390 جهت اراضی بیش از 500 مترمربع در زمان تقاضای تفکیک

جلسه شماره 76 مورخ: 1401/5/29

 • موافقت شورا با توافقنامه تنظیمی فیمابین شهرداری و مجمع خیرین سلامت در خصوص قدرالسهم شهرداری در باب تفکیک پلاک ثبتی 271/226/227 اصلی واقع در حاشیه خیابان ظفر
 • موافقت شورا با اعمال تخفیف در هزینه های آماده سازی ساختمان اداره کل دیوارن محاسبات واقع در سایت اداری

جلسه شماره 77 مورخ: 1401/5/31

 • معرفی نمایندگان شورا در ترکیب اعضای کمیته حسابرسی شهرداری بیرجند
 • موافقت شورا با واگذاری غرفه واقع در موزه بیرجندشناسی واقع در خیابان شهید کوشه ای به خانم نادره کامرانی فرد جهت حمایت از فعالین هنری و صنایع دستی استان
 • موافقت شورا با واگذاری یک اتاق از ملک واقع در خیابان موسی بن جعفر (ع) جهت عرضه محصولات تولیدی به خانم سمیه اکبرزاده در راستای حمایت از فعالین هنری و صنایع دستی استان
 • موافقت شورا با واگذاری مکانی در موزه بیرجند شناسی واقع در خیابان شهید کوشه ای به خانم زینب مینا در راستای حمایت از فعالین هنری و صنایع دستی استان
 • موافقت شورا با صورتجلسه کمیسیون مناقصه عمومی خدمات نگهداری و بازپیرایی بخشی از فضای سبز سطح شهر بیرجند و اعلام نتیجه به برنده مناقصه جهت عقد قرارداد

جلسه شماره 78 مورخ: 1401/6/5

 • موافقت شورا با بودجه پیشنهادی سال 1401 مرکز آموزش علمی کاربردی شهرداری بیرجند
 • موافقت شورا مبنی بر مساعدت 50/000/000 ریالی جهت اجرای طرح ارائه شده از سوی گروه فرهنگی هنری شهید اوینی ویژه دهه دوم محرم
 • موافقت شورا با درخواست سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری مبنی بر تعیین نرخ فروش بلیت دستگاههای جدید شهربازی
 • معرفی اعضای مدعو کمیسیون بودجه و امور مالی شورا
 • معرفی اعضای مدعو کمیسیون فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شورا

جلسه شماره 79 مورخ: 1401/6/7

 • تعیین هیئت رئیسه و معرفی اعضای مدعو کمیسیون عمران شهری و توسعه پایدار شورا
 • موافقت شورا با پرداخت پاداش به خانم ریحانه شرفی مسئول دبیرخانه شورای اسلامی استان در قبال همکاری بابت انجام امورات روابط عمومی شورای اسلامی شهر بیرجند
 • موافقت شورا در خصوص معرفی دو دستگاه خودروی شهرداری جهت جایگزینی با خودروی ایسوز و نیمه سنگین آتش نشانی شهرداری قهستان و خودروی آمیکو نیمه سنگین آتش نشانی شهرداری آبیز
 • موافقت شورا با بخشودگی و کسر هزینه های انجام شده بیلبورد تبلیغاتی موسسه فرهنگی مذهبی حضرت ابوالفضل (ع) واقع در حاشیه میدان امام حسین (ع)

  جلسه شماره 80 مورخ: 1401/6/28

 • موافقت شورا با نرخ پیشنهادی سرویس­های حمل و نقل مدارس داخل محدوده خدمات شهری

 • موافقت با عضویت آقای دکتر نورپور و خانم روغنی به عنوان اعضای مدعو کمیسیون حقوقی و نظارت شورا

 • معرفی آقای دکتر فرید فروزانفر به عنوان نماینده شورا جهت عضویت در کمیته منظر شهری

 • موافقت شورا با حذف عوارض سهم شهرداری از اتوبوس­های اعزامی به مقصد مهران جهت جابجایی زائرین حسینی

 • همکاری و مساعدت شهرداری جهت برگزاری همایش ملی مدل­سازی و فناوری جدید در مدیریت آب با دبیر همایش بین­ المللی

 • موافقت شورا با قرارداد فیمابین موسسه ارکان سیستم و شورا با موضوع حسابرسی صورت­های مالی و تفریغ بودجه مربوط به سال مالی منتهی به 29 اسفند ماه 1400 شهرداری مرکز، مناطق دوگانه و سازمانهای تابعه

 • نحوه پاسخ­گویی به مالکین اراضی شمال شهر منجمله محدوده خیابان کارگران و ... دارای حکم احیاء جهت پاسخ استعلام ثبتی

 • موافقت شورا با مجوز خرید اتوبوس­های کارکرده از سایر اشخاص حقیقی و حقوقی به منظور ایجاد بازار رقابت و خروج از انحصار

 • موافقت شورا با پیشنهاد پرداخت یارانه نقدی (دویست میلیون ریالی) به مالکین بخش خصوصی که قرارداد آنها به اتمام رسیده است

 • موافقت با درخواست افتتاح حساب در بانک شهر به نام مجتمع فوریت­های خدمات اجتماعی

  جلسه شماره 81 مورخ: 1401/6/28

 • پافشاری و اصرار شورا بر اجرای مصوبه بند 2 مستخرجه از صورتجلسه شماره 75 مورخ 1401/05/31 شورا با موضوع بکارگیری نیروی انسانی جهت آتش­نشانی

 • پافشاری و اصرار شورا بر اجرای مصوبه بند 2 مستخرجه از صورتجلسه شماره 77 مورخ 1401/05/31 شورا با موضوع واگذاری غرفه واقع در مرکز بیرجندشناسی به خانم نادره کامرانی ­فرد
 • پافشاری و اصرار شورا بر اجرای مصوبه بند 4 مستخرجه از صورتجلسه شماره 77 مورخ 1401/05/31 شورا با موضوع واگذاری غرفه واقع در مرکز بیرجندشناسی به خانم زینب مینا
 • پافشاری و اصرار شورا بر اجرای مصوبه بند 3 مستخرجه از صورتجلسه شماره 77 مورخ 1401/05/31 شورا با موضوع واگذاری غرفه واقع در مرکز بیرجندشناسی به خانم سمیه اکبرزاده

جلسه شماره 82 مورخ: 1401/6/31

 • موافقت شورا با برگزاری مزایده عمومی فروش املاک و اراضی متعلق به خود به تعداد 18 قطعه اعم از مسکونی و تجاری واقع در خیابان­های بهمن، غفاری و بلوار بقیه­ا...
 • موافقت شورا با اعلام ضرورت و نیاز جهت خرید تملک اراضی مورد نیاز شهرداری واقع در خیابان طالقانی جهت احداث پارکینگ

جلسه شماره 83 مورخ: 1401/7/9

 • موافقت شورا با اخذ بهای خدمات نصب تابلوی راهنمای مسیر در نقاط پر تردد شهر مورد تقاضای هتل­ها و مراکز تجاری

جلسه شماره 84 مورخ: 1401/7/16

 • تمدید قرارداد شرکت پاک گل بی­نظیر با موضوع انجام امور خدمات متوفیان شامل تغسیل، تکفین، تدفین، امور شرعی و مذهبی اموات و غیره با سازمان مدیریت آرامستانها به مدت 2 ماه و انجام تشریفات قانونی جهت برگزاری مناقصه
 • موافقت شورا در خصوص تکریم و تجلیل از ایثارگران و رزمندگان 8 سال دفاع مقدس
 • موافقت شورا با پیشنهاد افزایش اعتبار در پرداخت بدهی­های قطعی شده سنواتی
 • پافشاری و اصرار شورا بر اجرای مصوبه بند 1 مستخرجه از صورتجلسه شماره 76 مورخ 29/05/1401 شورا با توافقنامه تنظیمی فیمابین شهرداری و مجمع خیرین سلامت بابت قدرالسهم شهرداری در باب تفکیک پلاک ثبتی واقع در خیابان ظفر

جلسه شماره 85 مورخ: 1401/7/18

 • موافقت شورا با درخواست مدیر کاروان پیاده زیارتی خاتم­الانبیاء (ص) مبنی بر همکاری و مساعدت شهرداری در پرداخت هزینه­های بلیط برگشت کاروان پیاده­روی
 • موافقت شورا مبنی بر همکاری و مساعدت شهرداری در جشن عاطفه­ها
 • موافقت شورا با گزارش جامع درآمد و هزینه شش ماهه شهرداری مرکز، مناطق دوگانه و سازمان­های تابعه
 • موافقت با درخواست علی­اکبر کدخدا نماینده شرکت فنی و مهندسی کاوش مبنی برتقاضای تعدیل در مبالغ دریافتی از سوی شهرداری جهت انجام امور تبلیغاتی پرژکتوری
 • موافقت با درخواست هیئت امناء مسجد جامع پاین شهر مبنی بر درخواست کمک و مساعدت جهت پرداخت هزینه­های اعزام 45 نفر از خانواده­های نیازمند و ایتام به سفر زیارتی مشهد مقدس
 • موافقت با درخواست واگذاری منافع اعیانی قسمتی از ملکی شهرداری واقع در طبقه فوقانی ایستگاه آتش­نشانی ابتدای خیابان 17 شهریور به نماینده مردم شریف شهرستانهای بیرجند، درمیان و خوسف در مجلس شورای اسلامی
 • موافقت شورا با برگزاری مناقصه محدود جهت اجرای سازه فولادی ساخت درب ورودی و رواق­های متصل به بازار

جلسه شماره 86 مورخ: 1401/7/25

 • موافقت شورا با توافقنامه تنظیمی فیمابین شهرداری بیرجند و مدیر عامل سازمان همیاری شهرداری­های استان در خصوص خرید و تملک ششدانگ پلاک­های ثبتی 389 و 388 هردو فرعی از 781 اصلی واقع در ضلع شرق فرهنگسرای بزرگ شهر

جلسه شماره 87 مورخ: 1401/8/2

 • موافقت شورا با توافقنامه تنظیمی فیمابین شهرداری و مالکین پلاک ثبتی 8612/1554 اصلی مفروز و مجزی شده از 3963 فرعی واقع در ورودی مهرشهر (تعداد 31 مالک با وکالت آقای مجید بهدانی) در باب تبصره 3 ماده 101 اصلاحی قانون شهرداری­ها
 • موافقت با تقسیط بهای کارشناسی زمین قابل واگذاری به آقای حسن یوسفی­مفرد مالک پلاک ثبتی 4325 واقع در خیابان صمدی 27 در خصوص میزان مساحت 40 متر اراضی صرفه­جویی شده به صورت 30% بهای کارشناسی به صورت نقد و الباقی در اقساط 20 ماهه در قبال تنظیم توافقنامه جدید
 • موافقت شورا با شرکت آقای سروری در سمینار مدیریت شهری و درآمد پایدار شهر کیش از تاریخ 25 لغایت 27 آبان ماه
 • موافقت شورا با لایحه پیشنهادی احداث بنا در مازاد بر سطح اشغال در زیرزمین با تراکم پایه معادل 20% ارزش روز مسکونی از اشخاص حقیقی و حقوقی به صورت یکسان

جلسه شماره 88 مورخ: 1401/8/7

 • موافقت با ترک تشریفات مناقصه جهت انتخاب شرکت دیبا کاشانه باقران بعنوان پیمانکار جهت احداث سوله سایت پسماند بیرجند .
 • موافقت با ترک تشریفات مناقصه جهت خرید یکدستگاه لودر cL957  از شرکت دلتا راه ماشین .

جلسه شماره 89 مورخ: 1401/8/7

 • موافقت با افزایش اعتبار در برخی از ردیف های مصارف بودجه سال 1401 شهرداری بیرجند( هزینه های تملک داراییها)
 • موافقت با 50% تخفیف در هزینه اجاره طبقه فوقانی ایستگاه آتش نشانی شهرداری مورد درخواست دفتر نماینده محترم بیرجند ، خوسف و درمیان در مجلس شورای اسلامی.(موضوع مصوبه بند شش صورتجلسه شماره 58 شورا).

جلسه شماره 90 مورخ: 1401/8/14

- موافقت با تمدید قرادداد خاتمه یافته اجاره مکان­های آنتن­ های bts شرکت مخابرات منصوبه در اراضی فضاهای سبز پارک­های محدوده شهری به مدت 2 سال دیگر با کارشناسی صورت پذیرفته سال 1400

- موافقت شورا با ارائه خدمات نظافت و رفت و روب و ایجاد و حفظ گسترش فضاهای سبز داخل در محدوده مالکیت (بلوک­ها و مجتمع­های مسکونی) بر اساس فهرست قیمت پیشنهادی شهرداری

جلسه شماره 91 مورخ: 1401/8/16

- موافقت با شروع به کار احداث ساختمان پلیس راهور در مجموعه باغ مفاخر و پرداخت هزینه­ ها به صورت علی­الحساب و لحاظ آن در اصلاحیه و متمم بودجه سال جاری

- موافقت شورا با تمدید قرارداد شرکت جاوید سیر بیرجند (شبکه تاکسی بیسیم)

- موافقت شورا با تخفیف 15% در تعرفه بهای خدمات برگزاری دوره­های آموزشی در خانه محله

- موافقت با برگزاری مناقصه عمومی جهت بکارگیری پیمانکار با موضوع ارائه خدمات جابجایی مسافر جهت 50 دستگاه اتوبوس ملکی شهرداری به صورت حجمی

- موافقت شورا با دریافت بهای خدمات شهرداری از شرکت­های مسافربری اینترنتی به میزان 2 درصد

- موافقت با درخواست ریاست ستاد توسعه و بازسازی عتبات عالیات استان مبنی بر تقاضای مساعدت و همکاری شهرداری در پرداخت هزینه­های برگزاری همایش نشان محبت

- موافقت با درخواست ریاست ستاد توسعه و بازسازی عتبات عالیات استان مبنی بر درخواست در اختیار گذاشتن فرهنگسرای شهر برای برگزاری اجلاسیه و نمایشگاه همایش نشان محبت

جلسه شماره 92 مورخ: 1401/8/21

- معرفی حجت­الاسلام محمدمهدی درخشی به عنوان نماینده شورا جهت عضویت در شورای پژوهشی شهرداری بیرجند

- موافقت و اصرار شورا در خصوص لایحه پیشنهادی احداث بنا در مازاد بر سطح اشغال در زیرزمین

- موافقت شورا با در اختیار گذاشتن سالن فرهنگسرا جهت برگزاری جشنواره روز جهانی پیشگیری از کودک آزاری

جلسه شماره 93 مورخ: 1401/8/28

- موافقت شورا با تفاهم­نامه فیمابین شهرداری و بنیاد تعاون ناجا با موضوع استفاده از خدمات پلیس راهور استان در شیفت استراحت جهت انجام خدمات مندرج در تفاهم­نامه

- موافقت با توافقنامه تنظیمی فیمابین شهرداری و مالکین پلاک­های ثبتی 495 و 555 هر دو فرعی از 345 اصلی واقع در خیابان نارنج از بابت طرح تفکیکی با وکالت آقای علیرضا رحیم­آبادی

- موافقت شورا با درخواست مدیر عامل مرکز توانبخشی حضرت علی ­اکبر (ع) جهت در اختیار گذاشتن سالن فرهنگسرا در برگزاری مراسم جشنی به مناسبت هفته گرامیداشت معلولین

جلسه شماره 94 مورخ: 1401/8/30

- موافقت با قرارداد فروش تنظیمی فیمابین با آقای جمشید بهدانی و خانم فاطمه پژوهش مالکین پلاک­های ثبتی 2626 و 2627 و 2628 فرعی از 345 اصلی واقع در خیابان اردیبهشت 2

- موافقت شورا با قرارداد فروش تنظیمی فیمابین با خانم معصومه خادمی مالکین پلاک ثبتی 1402 فرعی از 246 اصلی بخش دو بیرجند واقع در بلوار پیامبر اعظم (ص) اراضی موسوی

- موافقت شورا با تمدید تخفیفات هزینه­های صدور پروانه ساختمانی صنوف آلاینده

-- موافقت شورا با درخواست مدیر حوزه علمیه خراسان جنوبی مبنی بر همکاری و مساعدت شهرداری در محوطه­سازی فضای پیرامون یادمان شهدای گمنام تدفین شده در مدارس علمیه بیرجند واقع در سجادشهر

- موافقت شورا با تغییر روز چهارشنبه بازار به روز دوشنبه بازار شهرداری جهت عرضه و خرید مایحتاج شهروندان در راستای کاهش بار ترافیکی ایجاد شده

جلسه شماره 95 مورخ: 1401/9/5

- موافقت شورا با درخواست جذب سرمایه­گذار برای احداث اماکن خدماتی، تفریحی، رفاهی و سیاحتی و ... طرح احاله مدیریت اراضی پارک جنگلی دست کاشت بند دره

- اعلام موسسه حسابرسی ارکان سیستم به عنوان حسابرس سال 1401 شهرداری مرکز، مناطق دوگانه و سازمانهای تابعه شهرداری

- موافقت شورا با سه فقره قرارداد مشارکت با بخش خصوصی جهت ساخت املاک متعلق به شهرداری واقع در خیابان ظفر 24

- موافقت شورا با اخذ مجوز برگزاری مزایده عمومی جهت فروش 9 هکتار از اراضی پلاک­های ثبتی 5245 فرعی از 249 اصلی و قسمتی از پلاک 231 اصلی واقع در ضلع جنوب کمربندی جنوب شهر بیرجند حد فاصل ضلع غرب محدوده سراب و ورودی بند امیرشاه

- موافقت شورا با تخصیص یک درصد از بودجه شهرداری به شرکت تعاونی مصرف شهرداری در قالب قرض در ازای ارائه کالا و مایحتاج مورد نیاز همکاران به صورت اقساطی

جلسه شماره 96 مورخ: 1401/9/12

- موافقت شورا با درخواست سازمان مدیریت آرامستانها مبنی بر درخواست افزایش سهم رانندگان آمبولانس از بهای خدمات حمل متوفیان در داخل شهر

- موافقت با درخواست سرپرست هیات شمشیربازی مبنی بر تجلیل از اعضای تیم اعزامی به یزد که موفق به کسب مقام قهرمانی کشور گردیده­اند

- موافقت شورا با صدور مجوز عقد قرارداد پشتیبانی مجموعه نرم­افزارهای مالی، درآمد، حسابداری، بودجه و اعتبارات با شرکت حساب رایان پارس

- موافقت شورا با توافقنامه تنظیمی فیمابین با خانم فریبا آزما به وکالت آقای غلامرضا مسروری بابت خرید و تملک ششدانگ پلاکهای ثبتی 981/191 از یک اصلی و 629/191/ یک اصلی با کاربری پارکینگ واقع در طالقانی 14

جلسه شماره 97 مورخ: 1401/9/12

- موافقت شورا با پرداخت 2% اعتبار شوراهای فرادست از محل اعتبار بودجه مصوب سال جاری شورا

- پیشنهاد کمیسیون فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شورا مبنی بر عضویت حجت­الاسلام طوری و آقای قاسمی به عنان اعضای مدعو کمیسیون فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شورا

- موافقت شورا با درخواست جامعه هتلداران استان مبنی بر نصب رایگان تابلوهای راهنمای اماکن تفریحی و گردشگری، هتل­ها و اماکن اقامتی بیرجند در سطح شهر

- موافقت شورا با توافقنامه تنظیمی فیمابین شهرداری و آقای علی کاری و خانم معصومه چوپانی­نقنج محکوم له پرونده کلاسه­های 9509985610100133 و 9509985610100287 مبنی بر اعمال ماده 101 اصلاحی قانون شهرداریها

جلسه شماره 98 مورخ: 1401/9/14

- موافقت شورا با درخواست مدیریت شبکه تاکسی بیسیم 133 مبنی بر درخواست افزایش 65 درصدی کرایه

- موافقت شورا با درخواست تاسیس شرکت سرمایه­گذاری و مشارکت در سرمایه­گذاری خرید هواپیما و راه­اندازی ایرلاین با شرکت هلدینگ احیای میراث کویر

جلسه شماره 99 مورخ: 1401/9/19

- موافقت شورا با درخواست اعمال تخفیفات و تسهیلات ویژه جهت شهروندان در حوزه عوارض شهرسازی و عوارض کسب و پیشه به مناسبت ایام ا... دهه مبارک فجر

- موافقت شورا با درخواست مسئول مجمع جهادگران استان و گروه جهادی زمینه سازان ظهور مبنی بر درخواست همکاری و مساعدت در برگزاری نمایشگاه فاطمه (س) راه نجات

جلسه شماره 100 مورخ: 1401/9/21

- موافقت با 50% تخفیف در هزینه ­های استفاده فرهنگسرا بنا به درخواست فرماندهی مرزبانی استان

- موافقت با 25% تخفیف در هزینه­ های اجاره سالن فرهنگسرا برابر درخواست موسسه امام حسین (ع)

- موافقت با 25% تخفیف در هزینه­ های اجاره سالن فرهنگسرا برابر درخواست مدیر موسسه آموزشی دارالعلوم

- موافقت با درخواست تعیین میزان پرداختی بابت هر ساعت حق­الجلسات اعضای هیئت عالی سرمایه­گذاری

- موافقت  با مساعدت 120/000/000 ریالی با مسجد طفلان مسلم (ع) از سوی شهرداری مشروط به پرداخت هزینه ­های صدور پروانه مسجد از سوی هیئت امناء

- موافقت با درخواست افزایش اعتبار پروژه خرید و بازسازی اتوبوس و مینی­بوس

- موافقت با درخواست واگذاری یک دستگاه شاسی خودروی آتیکو با کاربری آتش­نشانی

- موافقت با تقاضای اخذ تسهیلات از سازمان شهرداریهای وزارت کشور جهت ساخت پروژه واحدهای مسکونی یکی از اراضی خیابان ظفر 24

-موافقت شورا با سه فقره مشارکت با بخش خصوصی جهت ساخت املاک متعلق به شهرداری واقع در خیابان ظفر 24

جلسه شماره 101 مورخ: 1401/9/28

- موافقت با واگذاری غرفه واقع در بازار روز بهشتی به آقای مسلم سلطانی جهت کارگاه نجاری از طریق ترک تشریفات

-موافقت با فروش میزان مساحت 11/14 متر مربع زمین صرفه جویی شهرداری واقع در خیابان اردیبهشت 1 به آقای نخعی نیا و ابریشمی مالکین پلاک ثبتی 3852 فرعی از 345 اصلی

 جلسه شماره 102 مورخ: 1401/10/3

- مشارکت مالی شهرداری در برگزاری سلسله رویدادهای حقوقی با محوریت دادگاه های شبیه سازی (موت کورت) تا سقف پانصد میلیون ریال جهت تامین هزینه های اجاره فرهنگسرا ، اجاره بیلبوردهای .تبلیغاتی و اتوبوس های حمل و نقل شهری و ......

- تصویب دفترچه تعرفه عوارض و بهای خدمات سال 1402 سازمانهای تابعه شهرداری بیرجند  

جلسه شماره 103 مورخ: 1401/10/5

- موافقت با چارت سازمانی اداری دبیرخانه شوراها

- موافقت با درخواست آقای ناصر ناصری مبنی بر تقاضای همکاری و مساعدت از سوی شهرداری از باب بخشودگی تعرفه بهای خدمات ساماندهی خودروهای تفکیک زباله از مبداء

- موافقت با درخواست خانم سمیرا رضایی متقاضی کیوسک واقع در بلوار طبیعت بند دره 

جلسه شماره 104 مورخ: 1401/10/10

- موافقت با اسامی پیشنهادی معابر فاقد نام سطح شهر مطروحه در کمیته نامگذاری شهرداری

- موافقت با درخواست مدیر عامل شرکت تعاونی ساماندهی صنوف آلاینده در پرداخت مطالبات صنوف از شهرداری بابت هزینه­ های آماده­ سازی 

جلسه شماره 105 مورخ: 1401/10/17

- موافقت شورا با واگذاری میزان مساحت 81/101 متر مربع تحت پلاک ثبتی شهرداری به آقای قاسمعلی رخشانی واقع در خیابان ظفر مشروط به تجمیع به میزان مساحت تحت مالکیت ایشان

- موافقت شورا با پیشنهاد قیمت حداقی واگذاری طرح تفکیک و پسماند از مبداء

- موافقت با صدور مجوز عقد قرارداد تأمین و اجرای رنگ مقاوم در برابر حریق بر روی ام دی اف سالن فرهنگسرای شهر

- موافقت شورا با درخواست مدیر عامل توانبخشی حضرت علی اکبر (ع) مبنی بر صدور مجوز جایگاه نصب بنر در حاشیه میدان صنایع و تقاضای همکاری و مساعدت شهرداری جهت تأمین تجهیزات مورد نیاز پارک ویژه معلولین

- موافقت شورا با درخواست آقای محمدباقر بهدانی مالک پلاک ثبتی 1329/11 واقع در حاشیه خیابان مطهری مبنی بر درخواست استرداد مبلغ چهارصد میلیون ریال واریزی از بابت جرایم کمیسیون ماده صد 

جلسه شماره 106 مورخ: 1401/10/19

- موافقت با درخواست موسسه خیریه هیات ابوالفضلی مبنی بر درخواست استفاده از فضای سالن فرهنگسرای شهر 

جلسه شماره 107 مورخ: 1401/11/8

- موافقت و اصرار شورا در خصوص مصوبه بند ا مستخرجه از صورتجلسه شماره 102 مورخ 1401/10/05 شورا با موضوع مشارکت مالی شهرداری در برگزاری برنامه های سلسله رویدادهای حقوقی با محوریت دادگاه ­های شبیه سازی (موت کورت)

- تقدیر از پرسنل سازمان مدیریت حمل و نقل و بار و مسافر شهرداری بیرجند بر اساس سنوات قبل و بر اساس آیین­نامه رفاهی شهرداری

- موافقت شورا با پیشنهاد اختصاص کارت تنخواه جهت انجام پرداخت­های جزئی هزینه­ ها به کارپرداز شورا 

جلسه شماره 108 مورخ: 1401/11/10

- موافقت شورا با صدور مجوز پرداخت کمک به آقای حسین یداللهی­ پور احدی از کارکنان شهرداری جهت تأمین هزینه ­های درمان فرزند

- موافقت شورا با درخواست مدیر عامل شرکت تعاونی مسکن فرهنگیان شماره 2 مبنی بر تقسیطی نمودن جرائم کمیسیون ماده صد پروژه ظفر

- موافقت با تقاضای تمدید مصوبه بند 1 مستخرجه از صورتجلسه شماره 99 مورخ 1401/09/19شورا با موضوع اعمال تخفیفات و تسهیلات ویژه جهت شهروندان به مناسبت ایام­ ا... دهه فجر

- موافقت شورا با توافقنامه تنظیمی فیمابین با آقای رضا خسروی­ تاجکوه بابت اعمال ماده 101 قانون شهرداری از باب تفکیک ملک واقع در خیابان نیروی هوایی 21 و 23

- موافقت شورا مبنی بر مساعدت و کمک مالی جهت اعزام آقای علی اشتری به مسابقات گرندپری دو میدانی کشور امارات 

جلسه شماره 109 مورخ: 1401/11/16

- موافقت شورا با درخواست مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان مبنی بر هزینه کرد مبلغ 8 میلیارد ریال اعتبار جهت یارانه خرید کتاب، حمل کتاب، تبلیغات و ... نمایشگاه کتاب استان برابر ضوابط و مقررات مربوطه و در قالب مشارکت

- موافقت شورا با درخواست نامگذاری معابر فاقد نام سطح شهر 

جلسه شماره 110 مورخ: 1401/11/24

- تصویب دفترچه تعرفه عوارض و بهای خدمات پیشنهادی سال 1402 شهرداری بیرجند

- موافقت با پرداخت مبلغ سی میلیارد ریال جهت کمک به بنیاد زائر جهت ساخت زائر سرا

-موافقت با درخواست خانم معصومه خادمی مالک پلاک ثبتی 1042 واقع در خیابان شهید فایده مبنی بر درخواست تخفیف و تقسیط در هزینه­ های تغییر کاربری و ...

-موافقت شورا مبنی بر درخواست یارانه (کمک بلاعوض) به بهره­ برداران 17 دستگاه اتوبوس بخش خصوصی

-موافقت شورا با پیشنهاد افزایش اعتبار در برخی از ردیف­های مصارف بودجه سال 1401 شهرداری بیرجند

-تصویب یک نسخه اصلاحیه و متمم تلفیقی سال 1401 شهرداری، مناطق دوگانه و سازمانهای تابعه

-موافقت با صورتجلسه تنظیمی فیمابین شهرداری و بانک شهر مبنی بر جزئیات طرح برات کارت الکترونیک

جلسه شماره 111 مورخ: 1401/12/01

- تصویب بودجه و احکام پیشنهادی سال 1402 شهرداری بیرجند

-بررسی رد صلاحیت احراز شهردار و پاسخ به نامه­ های سازمان بازرسی کل استان خراسان جنوبی و دفتر امور شهری استانداری خراسان جنوبی

 جلسه شماره 112مورخ: 1401/12/06

- موافقت با تمدید قرارداد شرکت فعلی (شرکت نوسازان پویا جوان) در ارائه خدمات جابجایی مسافران درون شهری به مدت 3 ماه

- موافقت با تمدید قرارداد مشاوره خانم صدیقه زارع ­پور مشاور حقوقی شهرداری به مدت 2 سال دیگر

- موافقت با درخواست آقای علی­احمد طاهری مبنی بر درخواست همکاری در صدور مجوز فعالیت جهت خرید زباله­ های خشک

- موافقت با توافقنامه فیمابین شرکت مخابرات و شهرداری بیرجند با موضوع توسعه شبکه فیبر نوری

- موافقت با درخواست آقای حسن جوان به نمایندگی از ورثه مرحوم کربلایی محمد جوان مالک پلاک ثبتی 3822 اصلی واقع در سی متری فرزان در خصوص محاسبه عوارض تغییر کاربری و هزینه­ های پروانه ساختمانی مقدار مساحت در طرح تعریض

- موافقت با نحوه ارزیابی عرصه و اعیان و مشاعات ششدانگ پلاک­های ثبتی 7 و 8 فرعی از 3741 اصلی بخش دو بیرجند متعلق به آقای محمد باربردارتنها و ورثه امیاری در طرح فرزان

- موافقت با توافقنامه تنظیمی فیمابین شهرداری و ورثه مرحوم غلامرضا شیرمهنجی در خصوص خرید مساحت 59/263 متر مربع زمین با نوعیت اراضی مزروعی واقع در خیابان اردیبهشت 10

جلسه شماره 113مورخ: 1401/12/13

- موافقت شورا در راستای همکاری و مساعدت شهرداری در برگزاری سی و یکمین جشن مردمی گلریزان

- موافقت با توافقنامه تنظیمی فیمابین شهرداری و آقای حسن رضا مهدی مالک پلاک ثبتی 1914/131 با کاربری مسکونی و ...

- موافقت با توافقنامه تنظیمی فیمابین شهرداری و آقای علیرضا مهدی مالک پلاک ثبتی 3586/131 با کاربری مسکونی و تجاری

- موافقت با توافقنامه فیمابین شرکت تعاونی ساماندهی صنوف آلاینده و شهرداری در خصوص تعیین تکلیف مطالبات شرکت از شهرداری بیرجند

جلسه شماره 114مورخ: 1401/12/13

- موافقت با توافق نامه فی مابین با آقای محمد حسن باقری جیم آباد در خصوص خرید و تملک ملک واقع در مسیر تعریض 45 متری کمربندی شرقی حدفاصل میدان سفیر امید تا بلوار خلیج فارس

- موافقت با دریافت هزینه های پرونده ملک آقای یحیی بخشی واقع در خیابان شهید قرنی حد فاصل میدان شهدا و خ دانشگاه بر اساس سال توافق

- موافقت با فروش میزان مساحت شهرداری واقع در خیابان ظفر به آقای رجب سنائی راد

- اصلاح مصوبه شورا در خصوص توافق صورت پذیرفته شهرداری با خانم معصومه چوپانی و علی کاری از بابت اعمال ماده 101 قانون شهرداری ها

- بسته تشویقی جهت مالکین املاک بازار مرکزی بیرجند جهت نوسازی و بهسازی املاک واقع در بازار مرکزی

جلسه شماره 115مورخ: 1401/12/15

- پرداخت کمک هزینه معیشتی به کارکنان شهرداری .

- موافقت با توافقنامه فی مابین با ورثه مرحوم علی اکبر صفاریون جهت ملک واقع در خیابان نبوت.

- پرداخت عیدانه به مناسبت روز مرد به کارکنان شرکتی طرف قراداد شهرداری مشابه سایر کارکنان

- اصرار به مصوبه شورا در خصوص پاراگراف دوم تعرفه عوارض سال 1402 شهرداری از بابت ارزش افزوده ناشی از اجرای طرح های توسعه شهری

 جلسه شماره 116 مورخ: 1401/12/20

- موافقت با صورتجلسه کمیسیون مناقصه عمومی با موضوع احداث دیوار اراضی ارتش در امتداد خیابان عدل

- موافقت شورا با انعقاد قرارداد به صورت ترک تشریفات جهت نصب 12 عدد سردیس مفاخر شهر بیرجند در باغ مفاخر

- موافقت با پیشنهاد پرداخت کمک هزینه ایاب و ذهاب به کارکنان شهرداری

 جلسه شماره 117مورخ: 1401/12/20

- موافقت شورا با بودجه و احکام پیشنهادی سال 1402 شهرداری بیرجند

- موافقت شورا با افزایش اعتبار در برخی از ردیف­ های منابع و مصارف بودجه سال 1401

- موافقت با لایحه پیشنهادی نرخ کرایه انواع وانت بار و تاکسی­ های درون شهری مورد عمل برای سال 1402