جلسه شماره 1 مورخ : 1400/05/14

 • در اجرای ماده 16 قانون انتخابات و ماده 9 آئین نامه اجرائی انتخابات شوراهای اسلامی شهر و به موجب دعوتنامه شماره 3521/3/5683 مورخ 1400/5/9 فرمانداری محترم شهرستان بیرجند اولین جلسه شورای اسلامی شهر بیرجند به ریاست سنی آقای مهندس مرتضی یزدان شناس در ساعت 10 صبح روز پنج شنبه 1400/5/14 در محل فرمانداری شهرستان بیرجند تشکیل و برای انتخاب اعضای هیئت رئیسه شورا اخذ رأی بعمل آمد. نهایتاً منتخبین شورا از بین خود آقای علیرضا محمودی راد را به عنوان رئیس، خانم فاطمه زهرا هلال بیرجندی را به عنوان نائب رئیس، آقای عباس سروری را به عنوان منشی و آقای مرتضی یزدان شناس را به عنوان خزانه دار شورای اسلامی شهر بیرجند با رأی مخفی و اکثریت مطلق به مدت یک سال انتخاب و مقرر گردید یک نسخه از آن به منظور صدور کارت عضویت اعضای شورا به فرمانداری تحویل گردد 

جلسه شماره 2 مورخ : 1400/05/16

 • انتخاب آقای مهندس علی عدل به معاونت عمران و حمل و نقل و ترافیک شهرداری بیرجند به عنوان سرپرست شهرداری بیرجند
 • تهیه کارت هدیه دو میلیون ریالی جهت اهدا به خبرنگاران
 • تعیین سخنگوی شورا و تعیین روز برگزاری جلسات عادی و فوق العاده شورا

جلسه شماره 3 مورخ : 1400/05/18

 • تعیین اعضای کمیسیون های پنج گانه شورا.
 • تعیین نمایندگان شورا در کمیسیون های حل اختلاف مالیاتی – کمیسیون کفالت نظام وظیفه و کمیسیون های شهرداری
 • تعیین نمایندگان شورا جهت عضویت در سازمان های تابعه شهرداری.
 • تعیین نمایندگان شورا جهت عضویت در کمیسیون های ماده صد شهرداری
 • تعیین نمایندگان شورا جهت عضویت در شورای اسلامی شهرستان بیرجند

جلسه شماره 4 مورخ : 1400/05/20 

 • موافقت با 50% تخفیفات بازآفرینی شهری جهت ملک خانم سعیده صائبی و سایر املاک مشابه واقع در بافت فرسوده با رعایت حفظ کاربری

جلسه شماره 5 مورخ : 1400/06/01 

 • اصلاح مصوبه بند 4 مستخرجه از صورتجلسه شماره 3 مورخ 1400/05/18 (موضوع تعیین نماینده شورا در کمیسیون تجدید نظر ماده صد شهرداری)

جلسه شماره 6 مورخ : 1400/06/06


•    معرفی آقای مهندس مرتضی یزدان شناس به عنوان نماینده شورا در کمیته رسیدگی به تخلفات بهره برداران بخش خصوصی سازمانمدیریت حمل و نقل بار و مسافر
•    واگذاری میزان مساحت 4 مترمربع قسمتی از فضای سبز متعلق به شهرداری واقع در نبش کوچه شهید خزاعی 6 جهت نصب آبسردکن و ساخت سقاخانه به هیئت امنای مسجد حیدر حسن

جلسه شماره 7 مورخ : 1400/06/08


•    موافقت با افراد پیشنهادی از سوی کمیسیون فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شورا جهت عضویت در کمیسیون مذکور و دعوت از آنان به عنوان عضو مدعو کمیسیون و استفاده از نظرات و پیشنهادات آنان در موضوعات مطروحه

جلسه شماره 8 مورخ : 1400/06/16


•    تصویب نرخ پیشنهادی سرویس های حمل و نقل مدارس داخل محدوده شهری
•    موافقت با بخشودگی اجاره بهاء مجموعه های بازی واقع در پارک های سطح شهر و کافه سنتی خان بابا
•    تصویب پرداخت جمعه کاری و ایام تعطیل به پرسنل پاکبان شرکت نشاط آوران خدمت صادق
•    موافقت با تمدید قرارداد اجاره فیمابین شهرداری و بانک شهر بابت ساختمان واقع در خیابان مدرس متعلق به شهرداری بیرجند
•    موافقت با افراد پیشنهادی از سوی کمیسیون برنامه، بودجه و امور مالی شورا جهت عضویت در کمیسیون مذکور و دعوت از آنان به عنوان عضو مدعو کمیسیون و استاده از نظرات و پیشنهادات آنان در موضوعات مطروحه
•    بکارگیری آقای دکتر مجید ریاحی پور از طریق شرکت طرف قرارداد تا پایان سال 1400 به مدت 6 ماه

جلسه شماره 9 مورخ : 1400/06/17


•    معرفی اعضای کمیته حسابرسی شهرداری بیرجند بر اساس منشور کمیته حسابرسی و آیین نامه و شیوه نامه اجرایی پذیرش و نظارت  بر موسسات حسابرسی

جلسه شماره 10 مورخ : 1400/06/27


•    انتخاب آقای دکتر مهدی بهترین به عنوان شهردار بیرجند

جلسه شماره 11 مورخ : 1400/07/03


•    تفویض اختیار احکام مندرج در بودجه سال 1400 شهرداری بیرجند به آقای مهندس علی عدل سرپرست شهرداری بیرجند
•    انتخاب موسسه حسابداری ارکان سیستم به عنوان حسابرس سال 1400 شهرداری بیرجند و مناطق دوگانه و سازمان های تابعه شهرداری
•    تایید گزارش حسابرسی سال 1389 شهرداری بیرجند، مناطق دوگانه و سازمان های تابعه شهرداری
•    موافقت با پرداخت هزینه های برگزاری مراسم هفت مهر روز آتش نشان و تقدیر از پرسنل آتش نشانی

جلسه شماره 12 مورخ : 1400/07/10


•    اعلام تعرفه پیشنهادی پیش فروش قبور فاز یک بلوک 8 آرامستان
•    برگزاری مناقصه جهت بکارگیری راننده شرکتی جهت ناوگان حمل و نقل اتوبوسرانی
•    موافقت با عقد قرارداد شهرداری با مجموعه باغ سلامت دانشگاه علوم پزشکی جهت تامین غذای پرسنل شیفت سازمان آتش نشانی
•    موافقت با تمدید قرارداد مشاور خانم صدیقه زارع پور به مدت یکسال دیگر
•    ضرورت و نیاز واگذاری اراضی چهارشنبه بازار واقع در بلوار شهید فایده به شهرداری
•    موافقت با اصلاح تعرفه 20-2 مندرج در صفحه 33 دفترچه عوارض مصوب سال 1400 شهرداری بیرجند
•    موافقت با تمدید قرارداد مشاوره آقای عباسعلی هامونی (مشاور مالیاتی) به مدت یکسال دیگر

جلسه شماره 13 مورخ : 1400/07/17


•    عودت ضمانت نامه حسن انجام تعهدات آقای نوید خرمشاد پیمانکار سرویس بهداشتی واقع در پارک انقلاب
•    موافقت با صورتجلسه تنظیمی فیمابین شرکت پالایش نفت جی و شهرداری بیرجند
•    موافقت با پیش نویس قرارداد اجاره و بهره بردار زمین اراضی صنوف آلاینده

جلسه شماره 14 مورخ : 1400/04/27


•    موافقت با گزارش تلفیقی درآمد و هزینه شهرداری مرکز، مناطق دوگانه و سازمانهای تابعه شهرداری جهت انتشار برای اطلاع رسانی عموم شهروندان
•    تعیین اعضای هیئت رئیسه و اعضای مدعو کمیسیون عمران، شهرسازی و توسعه پایدار شورا

•    موافقت با توافقنامه تنظیمی فیمابین شهرداری و مالکین و وکیل اراضی واقع در بلوار غدیر، بلوار سجاد و خیابان گلستان (طرح 9 هکتاری)
•    موافقت با سپرده گذاری جهت اخذ تسهیلات بابت پرداخت سنوات بازنشستگان شهرداری در بانک رفاه

جلسه شماره 15 مورخ : 1400/07/26


•    تعیین هیئت رئیسه و اعضای مدعو کمیسیون خدمات شهری، بهداشت، محیط زیست و سلامت شورا

جلسه شماره 16 مورخ : 1400/08/10


•    موافقت با عقد قرارداد با مجموعه باغ سلامت دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی بیرجند جهت تامین غذای پرسنل شیفت آتش نشانی (اصرار بر مصوبه قبلی شورا)
•    موافقت با تمدید قرارداد مشاوره حقوقی شهرداری سرکار خانم صدیقه زارع پور به مدت یکسال دیگر (اصرار بر مصوبه قبلی شورا)
•    موافقت با مساعدت مالی جهت تامین قسمتی از هزینه سفر بسیجیان یادواره شهید کاوه به مشهد مقدس به مبلغ 70/000/000 ریال

جلسه شماره 17 مورخ : 1400/08/15


•    موافقت با واگذاری اختیارات تفویض شده در احکام بودجه مصوبه سال 1400 به آقای دکتر مهدی بهترین شهردار بیرجند

جلسه شماره 18 مورخ : 1400/08/15


•    موافقت با تهاتر هزینه های غرامت در مسیر تعریض با قدر السهم شهرداری از بابت پلاک های ثبتی معرفی شده از سوی ملک آقای علی اکبر چهکندی نژاد واقع در بخش 2 بیرجند (خیابان انقلاب 15)
•    موافقت با اهداء یک عدد تابلوفرش و یک عدد سکه کامل بهار آزادی به جهت قدردانی و تکریم از زحمات آقای دکتر جاوید شهردار اسبق بیرجند
•    موافقت با درخواست آقای حسن رضا نجات مالک 3 قطعه زمین تجاری واقع در مهرشهر مبی بر عدم دریافت هزینه از سوی شهرداری از بابت احداث بالکن و تهاتر هزینه ها با اضافه پرداختی مالک

جلسه شماره 19 مورخ : 1400/08/17


•    موافقت با همسان سازی یارانه پرداختی به بهره برداران بخش خصوصی تعداد 17 دستگاه اتوبوس

جلسه شماره 20 مورخ : 1400/08/22

•    موافقت با صدور پروانه جهت ملک آقای محمد خسروی مالک پلاک ثبتی 1554 اصلی واقع در شمال شهر، بلوار بقیه ا... و املاک مشابه که مشمول تخفیفات پایان سال شده ولی به دلایلی مشمول پرداخت مابه التفاوت هزینه ها به نرخ روز می باشند بر اساس پرداختی های قبلی مشروط به مراجعه مالک تا پایان سال 1400 جهت اخذ پروانه ساختمانی
•    اعلام مهلت 4 ماه جهت صدور پروانه مالکین املاکی که مشمول تخفیفات اعمالی از سوی شورا و شهرداری می گردند

جلسه شماره 21 مورخ : 1400/08/24


•    تعیین هیئت رئیسه و اعضای مدعو کمیسیون حقوقی و نظارت شورا
•    یکسان سازی پرداخت یارانه به ناوگان حمل و نقل درون شهری در دوران کرونا و پس کرونا

جلسه شماره 22 مورخ : 1400/08/29


•    موافقت با پرداخت 2 درصد اعتبار شوراهای فرادست (شورای اسلامی شهرستان بیرجند) از محل اعتبار بودجه مصوب سال جاری شورا
•    موافقت با توافقنامه تنظیمی فیمابین شهرداری و خانم لیلا خراشادی زاده مالک چهار دانگ مشاع پلاک ثبتی 3 فرعی از 1172 اصلی واقع در خیابان طالقانی 11 و به وکالت خانم زهره سیادت مالک دو دانگ مشاع دیگر از پلاک ثبتی، مبنی بر خرید قدرالسهم شهرداری در باب اعمال ماده 101 قانون شهرداریها
•    موافقت با توافقنامه تنظیمی فیمابین شهرداری و آقایان حسنعلی کوهی و محمدرضا کارگر مالکین پلاک ثبتی 442 مبنی بر جبران خسارت بابت ملک واقع در کوچه شهید کیوانی 7 پلاک 19

جلسه شماره 23 مورخ : 1400/09/06


•    موافقت با درخواست صدور مجوز انعقاد قرارداد با شرکت مخابرات جهت عرصه دکل های مخابراتی به صورت ترک تشریفات مزایده با نرخ وز کارشناس رسمی دادگستری
•    موافقت با درخواست تعدیل در محاسبه هزینه های پروانه ساختمانی ملک خانم فاطمه سرزهی واقع در خیابان الهیه
•    موافقت با درخواست مجوز فروش و واگذاری 51 دستگاه بی سیم خودرویی و تجهیزات رادیویی شبکه بی سیم برابر نرخ کارشناس رسمی دادگستری به شرکت حمل و نقل جاوید سیر بیرجند
•    موافقت با درخواست آقای محمدحسن سیروسی مالک ساختمان واقع در حدفاصل خیابان بهشتی 17 و 19 به عدم دریافت هزینه تجاری موقت تا زمان تعریض ملک

جلسه شماره 24 مورخ : 1400/09/08

•    موافقت با پرداخت کارت هدیه جهت معلولین شرکت کننده در همایش ورزشی ویژه معلولین و نابینایان
•    موافقت با درخواست مساعدت در برگزاری نمایشگاه عرضه محصولات تولیدی مشاغل خانگی خانواده طلاب و روحانیون
•    موافقت با درخواست مدیریت سازمان آرامستانها جهت اعمال تخفیف هزینه های کفن و دفن مرحوم فهیم بخشی احدی از هنرمندان شهر بیرجند

جلسه شماره 25 مورخ : 1400/09/13

•    موافقت با درخواست برقراری تسهیلات ویژه صنوف آلاینده
•    موافقت با اصلاح پیش نویس قرارداد اجاره و بهره برداری زمین صنوف آلاینده برابر درخواست شرکت تعاونی صنوف آلاینده
•    موافقت با درخواست اعمال تخفیفات دهه فجر سال 1400 در حوزه شهرسازی در راستای سیاستهای تشویقی و درآمدزایی
•    موافقت با تمدید قرارداد اجاره آقای صابر یاوری گل، مبوط به غرفه جنوبی ضلع شرقی ابتدای خیابان مدرس به مدت 8 ماه
•    موافقت با واگذاری عرصه واقع در حاشیه فضای سبز خیابان 15 خرداد به صورت اجاره به مدت یک سال برابر نرخ کارشناسی رسمی دادگستری به آقای امیرحسین مالکی

جلسه شماره 26 مورخ : 1400/09/13

•    موافقت با واگذاری یک غرفه در بازار روز مسافر به مدت یکسال با 20% تعدیل در قیمت کارشناسی به خانم پریسا براهوئی
•    موافقت با تقاضای آقای ناصر صفری مبنی بر صدور مجوز فعالیت در بخش ساماندهی خودروهای تفکیک زباله از مبدا به صورت رایگان به مدت یکسال
•    موافقت با درخواست سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده های کشاورزی مبنی بر واگذاری کانکس های واقع در بوستان انقلاب و خیابان اجتهاد به صورت اجاره برابر نرخ کارشناسی رسمی دادگستری از طریق ترک تشریفات
•    موافقت با تمدید قرارداد اجاره زمین محل استقرار کانکس فروش محصولات تولیدی معلولان تحت حمایت بهزیستی (کافه هنر) واقع در پارک خانواده با شرکت تعاونی بیرجند تدبیر به مدت یکسال دیگر با 10% افزایش نسبت به اجاره سال قبل

جلسه شماره 27 مورخ : 1400/09/15

•    موافقت با نامگذاری خیابان خیام حدفاصل خیابان آیت الله غفاری و خیابان معلم به نام زنده یاد دکتر فروزانفر

جلسه شماره 28 مورخ : 1400/09/20

•    موافقت با تصویب متمم بودجه تلفیقی سال 1400 شهرداری (مرکز، مناطق دوگانه و سازمانهای وابسته)
•    موافقت با صدور مجوز تجاری ملک متعلق به آقای مهدی کهنسال و خانم فاطمه ضابطی واقع در مهرشهر، احمدی روشن 10 بر اساس تعرفه های قبلی که از مالک اخذ شده است.

جلسه شماره 29  مورخ : 1400/09/22

•    موافقت با تصویب دفترچه بهای خدمات مورد عمل برای سال 1401 شهرداری
•    موافقت با تصویب تعرفه عوارض محلی مورد عمل برای سال 1401 شهرداری
•    موافقت با درخواست تهاتر هزینه های عوارض ساختمانی مجتمع تجاری اداره کل اموال و املاک استان واقع در حاشیه میدان سوم مدرس در ازای واگذاری زمین به شهرداری
•    موافقت با تخفیف 50درصدی در هزینه های تجاری موقت واحدهای مشمول اتحادیه صنف نانوایان

جلسه شماره 30 مورخ : 1400/09/27

•    موافقت با اصلاح مصوبه بند 1 مستخرجه از صورتجلسه شماره 19 مورخ 1400/8/17 شورا در خصوص یکسان سازی پرداخت یارانه به 17 دستگاه اتوبوس بخش خصوصی با پرداخت مبلغ هشتاد میلیون ریال (80/000/000 ریال) یارانه تا پایا سال 1401

جلسه شماره 31 مورخ : 1400/09/29

•    موافقت با فروش میزان مساحت 12 مترمربع زمین صرفه جویی شده به آقای احمدعلی صادقی و خانم کبری وداد مالکین پلاک ثبتی 2335 فرعی از 249 اصلی واقع در خیابان نبوت 21
•    موافقت با صدور پروانه ملک واقع در سپیده 13 متعلق به آقای محمدرضا کارجو

جلسه شماره 32 مورخ : 1400/10/04

•    موافقت با پرداخت مبلغ 50/000/000 ریال کمک مالی جهت برگزاری نمایشگاه "فاطمیه راه نجات" از محل اعتبارات سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری
•    موافقت با تشکیل کمیسیون تشخیص باغات از سوی شهرداری و معرفی آقای دکتر رضا حسنی صفت به عنوان نماینده شورا در کمیسیون مذکور
•    موافقت با تعدیل (کاهش) 40% هزینه های تجدید پروانه ساختمانی آقای محمد زراعتگر مالک ملک واقع در بلوار شعبانیه
•    موافقت با تمدید قرارداد پشتیبانی سیستم بلیت الکترونیم با شرکت دنیای پردازش به میزان 40% افزایش نسبت به قرارداد قبلی به مدت 2 سال کامل شمسی

•    اصرار شورا بر مصوبه بند چهار (4) مستخرجه از صورتجلسه شماره 23 مورخ 1400/9/6 درخصوص عدم دریافت هزینه های تجاری موقت ملک آقای محمدحسن سیروسی واقع در حدفاصل بهشتی 17 و 19 تا زمان تعریض میزان مساحت واقع در مسیر

جلسه شماره 33 مورخ : 1400/10/11

•    انتخاب و معرفی آقای سروری جهت عضویت در ستاد مدیریت بحران شهرداری بیرجند
•    اصلاح تبصره ذیل بند یک ماده (6) قرارداد فیمابین شهرداری و شرکت نشاط آوران خدمت  صادق مبنی بر بکارگیری یک نفر نیروی مرد جهت جمع آوری متکدیان و سایر امور مربوط به مرکز فوریت های اجتماعی

جلسه شماره 34 مورخ : 1400/10/11

•    تعیین اعضای مدعو کمیسیون حقوقی و نظارت شورای اسلامی شه بیرجند با عنایت به انصراف و عدم قبول برخی از اعضای مدعو
•    همکاری و مساعدت با مجمع خیرین سلامت در خصوص محاسبه هزینه های تغییر کاربری و فروش قدرالسهم شهرداری براساس کارشناسی روز به  مجمع خیرین سلامت

جلسه شماره 35 مورخ : 1400/10/18

•    موافقت با نامگذاری میدان واقع در بلوار بهجت مهرشهر به نام آیت الله محمدتقی مصباح یزدی
•    موافقت با نامگذاری میدان واقع در بلوار 9 دی مهرشهر به نام آیت الله محمدابراهیم ربانی مهمویی

جلسه شماره 36 مورخ : 1400/10/25

•    اصرار شورا بر مصوبه بند سه (3) مستخرجه از صورتجلسه شماره 32 مورخ 1400/10/04 در خصوص تعدیل (کاهش) در هزینه های تجدید پروانه ساختمانی آقای محمد زراعتگر واقعدر بلوار شعبانیه

جلسه شماره 37 مورخ : 1400/11/02

•    موافقت شورا برای آن دسته از متقاضیان طرح قدام ملی مسکن که تاکنون نسبت به اخذ پروانه اقدامی ننموده اند شهرداری مشابه و مطابق قانون جهش تولید مسکن 30% تخفیفدر هزینه های صدور پروانه و پایانکار اعمال نمایند.

جلسه شماره 38 مورخ : 1400/11/05

•    رفع ایرادات وارده بر مصوبات دفترچه های بهای خدمات و عوارض محلی شهرداری بیرجند ملاک عمل برای سال 1401

جلسه شماره 39 مورخ : 1400/11/09

•    موافقت با یادداشت تفاهم خواهرخواندگی بیرجند (جمهوری اسلامی ایران) و ترمذ (جمهوری ازبکستان)

•    موافقت با پیشنهاد محمد احسانبخش موسس بوم بازار مبنی بر درخواست واگذاری قسمتی از فضای مرکز بیرجند شناسی به گالری و نگارخانه گوهرشناسی

جلسه شماره 40 مورخ : 1400/11/23

•    موافقت با اصلاح زمان اجرای مصوبه بند 2 مستخرجه از صورتجلسه شماره 202 مورخ 99/8/12 موضوع استفاده رایگان جامعه هدف معلولان بهزیستی از سفرهای درون شهری
•    موافقت با صدور مجوز بهای خدمات بهره برداری موقت
•    موافقت بادرخواست خانم عصمت بنیابادی مالک ملک واقع در خیابان شهید برگی مبنی بر تقسیط 36 ماهه هزینه های صدور پروانه و بخشودگی هزینه های نگهداری چک

جلسه شماره 41 مورخ : 1400/11/30

•    موافقت با تصویب شرایط مشارکت در سرمایه گذاری شرکت فروشگاههای زنجیره ای رفاه در زمین تجاری متعلق به شهرداری واقع در ضلع شمالی تقاطع بلوارهای مهرو صنعت و معدن
•    موافقت با قرارداد فروش یک قطعه زمین به مساحت 11/14 مترمربع با کاربری مسکونی از اراضی صرفه جویی شده شهرداری واقع در خیابان اردیبهشت یک نبش تقاطع اول به آقایان غلامحسین نخعی نیا و حمیدرضا ابریشمی

جلسه شماره 42 مورخ : 1400/12/07

•    موافقت با عدم دریافت مابه التفاوت عوارض زیربنایی و صدور پروانه ساختمانی:
1-    آقای محمدعلی افتخاری گل مالک پلاک ثبتی اصلی 250/ فرعی 3375 واقع در خیابان پرستار
2-    شرکت تعاونی مسکن شماره 2 کارکنان کویرتایر پلاک ثبتی 4323 اصلی از 1/70 فرعی واقع در صیاد شیرازی
3-    آقای بهرامی مالک پلاک ثبتی اصلی 249/ فرعی 17/3807 واقع در خیابان قدس غربی

جلسه شماره 43 مورخ : 1400/12/09

•    موافقت با احکام پیشنهادی بودجه سال 1401 شهرداری
•    موافقت با اختصاص سردابه ای در قطعه نام آوران به آقای دکتر محمدرضا بهنیا استاد بزنشسته دانشگاه تهران (یکی از مشاهیر بیرجندی)

•    موافقت با احکام پیشنهادی بودجه سال 1401 شهرداری
•    موافقت با اختصاص سردابه ای در قطعه نام آوران به آقای دکتر محمدرضا بهنیا استاد بزنشسته دانشگاه تهران (یکی از مشاهیر بیرجندی)
•    موافقت با دریافت هزینه های تغییر کاربری ملک متعلق به مالکین مشاعی پلاک ثبتی 254 فرعی از 345 اصلی واقع در دشت علی آباد به نمایندگی آقای حاجی محمدحسن علی آبادی بر اساس سال توافق سال 97

جلسه شماره 44 مورخ : 1400/12/14


•    موافقت با کمک و مساعدت مالی شهرداری به جشن گلریزان زورخانه امیرعرب
•    موافقت با تمدید قرارداد شرکت ایمن پارک منظم پیمانکار بهره بردار پارکینگ های سطح شهر
•    موافقت با راه اندازی ایستگاه کارگری جهت سماندهی کارگران ساختمانی
•    موافقت شورا با عضویت آقای محمدعلی بیجاری در هیئت عالی سرمایه گذاری شهرداری بیرجند
•    موافقت با واگذاری قسمتی از املاک شهرداری به افراد حقوقی در راستای حمایت از فعالان صنایع دستی

جلسه شماره 45 مورخ : 1400/12/14


•    موافقت با صورتجلسه تنظیمی فیمابین شهرداری و مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری هلال احمر در خصوص رفع مشکل پارکینگ مجتمع تجاری اداری هلال

جلسه شماره 46 مورخ : 1400/12/14


•    موافقت با اصلاح اعتبار برخی از ردیف هزینه های عمومی و تملک متمم بودجه سال 1400
•    موافقت با پرداخت تفاوت عیدی کارکنان مشمول قانون کار شاغل در شهرداری بیرجند به نسبت پاداش پایان سال (عیدی) سایر کارمندان به صورت کمک هزینه رفاهی
•    کمک و مساعدت مالی شهرداری به منظور برگزاری اردوی راهیان نور

جلسه شماره 47 مورخ : 1400/12/21


•    موافقت با پرداخت مبلغ 50/000/000 ریال به منظور کمک و مساعدت با سازمان بسیج طلاب و روحانیون استان جهت برگزاری و برپایی نمایشگاه نسل تمدن ساز