اسلایدر

اخبار

IMAGE

15 شهریور 1400

در راستای انتخاب شهردار بیرجند صورت پذیرفت

انتخاب 11 نفر از بین 30 کاندیدای شهرداری بیرجند 

IMAGE

11 شهریور 1400

تعیین هیئت رئیسه کمیسیون برنامه و بودجه شورا

اولین جلسه کمیسیون برنامه و بودجه و امور مالی شورای اسلامی شهر بیرجند مورخ 1400/06/10 در محل شورا برگزار گردید.

IMAGE

08 شهریور 1400

برگزاری اولین جلسه مشورتی اعضای شورای اسلامی شهر بیرجند با اعضای منتخب کمیته بررسی شاخص ها و معیارهای انتخاب شهردار

حضور اعضای منتخب کمیته بررسی شاخص ها و معیارهای انتخاب شهردار در ششمین جلسه شورای اسلامی شهر بیرجند.

08 شهریور 1400

معرفی نمایندگان شورا جهت عضویت در شورای اسلامی شهرستان بیرجند

انتخاب نمایندگان شورا در شورای اسلامی شهرستان بیرجند. 

08 شهریور 1400

معرفی نمایندگان شورا جهت عضویت در کمیسیون های ماده صد شهرداری بیرجند

انتخاب نمایندگان کمیسیون ماده صد شهرداری بیرجند 

08 شهریور 1400

معرفی نمایندگان شورا جهت عضویت در شورای سازمان های وابسته به شهرداری بیرجند

انتخاب نمایندگان شورا در شورای سازمان های وابسته به شهرداری بیرجند