علیرضا محمودی راد

 • متخصص داخلی

سوابق :

 • ریاست بیمارستان حضرت ولی عصر(عج) بیرجند از سال 1384 تا 1387
 • مدرس دانشگاه علوم پزشکی (پزشکی - پرستاری - مامایی - پیراپزشکی)
 •  مدرس دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه آزاد
 • مسئول کمیته درمان بسیج جامعه پزشکی استان خراسان جنوبی از سال 1384 تا کنون
 • مسئول آموزش دانشجویان کارآموز و کارورز از سال 1391
 • مسئول برنامه ریزی آموزشی دستیاران تخصصی از سال 1395
 • عضو شورای سیاستگذاری نخبگان ، شاهد و ایثارگر
 • دادیار انتظامی نظام پزشکی بیرجند
 • عضو شورای سرپرستی کاروان پیاده زیارتی ثامن الحجج(ع) بیرجند
 • عضو پنجمین دوره شورای اسلامی شهر بیرجند