اسلایدر

اخبار

IMAGE

29 مهر 1396

معرفی شهردار بیرجند با حضور خبرنگاران

جلسه ی شورا با حضور خبرنگاران و شهردار بیرجند برگزار شد

IMAGE

15 مهر 1396

اولین جلسه علنی شورا با حضور خبرنگاران

اولین جلسه علنی شورای اسلامی شهر بیرجند با حضور خبرنگاران

IMAGE

15 شهریور 1396

گزارش تصویری از جلسات فوق العاده شورا جهت انتخاب شهردار

گزارش تصویری از جلسات فوق العاده شورا با سازمان نظام مهندسی، دانشگاهیان، اصناف، اتاق بازرگانی، راه و شهرسازی پرسنل شهرداری، معتمدین محلی و نمایندگان دستگاه های اجرائی جهت انتخاب شهردار

IMAGE

14 شهریور 1396

تشکیل کارگروه مشورتی برای انتخاب شهردار در شورای اسلامی شهر بیرجند

کارگروه مشورتی برای انتخاب شهردار در شورای اسلامی شهر بیرجند تشکیل شد.

IMAGE

12 شهریور 1396

تعیین نمایندگان شورای شهر در سازمان های شهرداری

نمایندگان شورای شهر در سازمان های شهرداری بیرجند انتخاب شدند