اسلایدر

اخبار

IMAGE

23 مرداد 1398

در جلسه مردمی ساکنین کاظمیه مطرح شد : سیاست شورا و شهرداری، کاهش دغدغه شهروندان

اعضای شورای اسلامی شهر و شهردار و جمعی از مدیران شهرداری بیرجند با شهروندان محله کاظمیه در محل مسجد امام سجاد (ع)این منطقه دیدار کردند .

IMAGE

22 مرداد 1398

همراهی دکتر تقی زاده رئیس شورای اسلامی شهر بیرجندبا استاندار در بازدید محلات شمال شهر

همراهی دکتر تقی زاده رئیس شورای اسلامی شهر بیرجند با مهندس معتمدیان استاندار خراسان جنوبی در دیدار با مردم شمال شهر 

IMAGE

22 مرداد 1398

حضور دکتر تقی زاده رئیس شورای اسلامی شهر بیرجند در محلات شمال شهر به روایت تصویر

گزارش تصویری حضور دکتر تقی زاده رئیس شورای اسلامی شهر بیرجند در معیت استاندار خراسان جنوبی در محلات شمال شهر و بررسی مشکلات آنان . 

IMAGE

22 مرداد 1398

دیدار مردمی اعضای شورای اسلامی شهر بیرجند و شهردار با ساکنین خیابان کاظمیه به روایت تصویر

دیدار مردمی اعضای شورای اسلامی شهر بیرجند و مسئولین شهری در مسجد امام سجاد (ع) خیابان کاظمیه .

IMAGE

20 مرداد 1398

گزارش شهردار بیرجند در یکصد و سی و چهارمین جلسه شورا درخصوص آخرین اقدامات حوزه شهری

دکتر جاوید در جلسه مورخ 98/5/19 شورا از آخرین اقدامات در حوزه شهری گزارشی ارائه کرد .