برنامه ریزی راهبردی توسعه شهر زمینه مناسبی برای تحقق حقوق شهروندیمهندس معتمدیان استاندار خراسان جنوبی به اتفاق تعدادی از مسئولین، از پروژه مجتمع فرهنگی و سالن اجلاس شهرداری بیرجند واقع در تقاطع صیاد شیرازی بازدید کرد.کمیسیون عمران در تاریخ 98/07/21 با حضور کارشناسان و اعضای مدعو با موضوع بررسی تعمیرات و تغییرات املاک قدیمی که بدون رعایت ضوابط صورت می پذیرد .یکصد و چهل و چهارمین جلسه شورا با حضور اعضای شورای شهر و شهردار بیرجند برگزار شد.  یکصد و چهل و دومین جلسه شورای اسلامی شهر بیرجند با هدف بررسی طرح بهسازی خیابان جمهوری اسلامی برگزار شد.