پیشنهاد رئیس شورای اسلامی شهر بیرجند مبنی بر حضور اعضای شورا، شهردار مرکز و شهرداران مناطق بیرجند در مساجد محوری سطح شهر :یکصد و سی و دومین جلسه شورای اسلامی شهر بیرجند صبح روز شنبه مورخ 12/5/98 با حضور حداکثری اعضاء شورا برگزار گردید :بررسی طرح جامع حریم شهر بیرجند در چهل و پنجمین جلسه کمیسیون عمران شهری و توسعه پایدار شورای اسلامی شهر بیرجند :بررسی مشکلات سایت اداری با حضور اعضای شورای اسلامی شهر بیرجند، شهردار و مدیران شهرداری در محل مسجد حضرت ابوالفضل (ع) :یکصد و سی و یکمین جلسه شورای اسلامی شهر بیرجند با موضوع بررسی و تصمیم گیری درخصوص نامه های واصله به شورا در روز شنبه مورخ 5/5/98 برگزار گردید :