به گزارش روابط عمومی و امور فرهنگی شورای اسلامی شهر بیرجند؛ با محوریت کمیسیون عمران شورا، اعضای شورای شهر از سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری بازدید و در جریان فعاليت ها، مشكلات و پتانسيل هاي اين مجموعه قرار گرفتند.

در ادامه اعضای شورای شهر همراه با رئیس سازمان عمران از روند پیشرفت پروژه پارک احمدی روشن و وضعیت آسفالت حفاریهای سطح شهر که توسط شرکت های حفار صورت می پذیرد بازدید کردند.

گفتنی است این بازدیدها با هدف پیگیری وضعیت پیشرفت پروژه های عمرانی، تلاش برای اجرای سریع و با کیفیت پروژه ها و جلب رضایت شهروندان  انجام می شود.

شایان ذکر است در کنار اقدامات لازم جهت تسریع در اجرای پروژه ها بایستی به کیفیت آن ها نیز توجه نمود، رعایت شاخصه های کیفی بسیار حائز اهمیت است و همزمان مورد ارزیابی قرار می‌گیرد.