یکصد و سی و پنجمین جلسه شورای اسلامی شهر بیرجند روز گذشته مورخ 98/05/14  در محل سالن جلسات شورا برگزار گردید : 

یکصد و سی و پنجمین جلسه شورای اسلامی شهر بیرجند رو زگذشته مورخ 98/05/14 با حضور حداکثری اعضای شورا برگزار و پس از بحث و بررسی پیرامون نامه های واصله موارد ذیل به تصویب رسید :

- موافقت با صورتجلسه کمیسیون معاملات شهرداری بیرجند درخصوص تکمیل سالن الحاقی شماره یک فرهنگسرا واقع در بلوار صیاد شیرازی(موضوع نامه شماره 1/98/15901 مورخ 98/05/19 شهرداری )

- موافقت با صورتجلسه کمیسیون معاملات شهرداری بیرجند درخصوص انجام امور خدمات متوفیان سازمان مدیریت آرامستان ها (موضوع نامه شماره 16210 مورخ 98/05/23 شهرداری ) 

 - موافقت با معرفی پرسنل متقاضی شهرداری بیرجند و سازمان های تابعه به بانک شهر به منظور دریافت تسهیلات آسان خرید دوچرخه در راستای برنامه های فرهنگی ورزشی (سه شنبه های بدون خودرو ) ( موضوع نامه شماره 1/98/17112 مورخ 98/06/02 شهرداری بیرجند ) 

- موافقت با پرداخت مابه التفاوت قیمت کرایه حمل قیر به پیمانکار مربوطه با توجه به تغییر محل دریافت حواله قیر( تغییر محل بارگیری قیر از پالایشگاه شیراز به جای پالایشگاه اصفهان ) (موضوع نامه شماره 15983/98/1 مورخ 98/05/20 شهرداری بیرجند ) 

- دریافت هزینه های اعیان و عوارض پذیره های تجاری ملک مجتمع اداری و تجاری واقع در خیابان مدرس ( موضوع نامه شماره 16773/98/1 مورخ 98/05/28 شهرداری بیرجند )