برگزاری با شکوه مراسم جشن های هفته غدیر با هدف افزایش نشاط و شادابی شهروندان مورد تأکید اعضای کمیسیون فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شورای اسلامی شهر بیرجند قرار گرفت :

در بیست و چهارمین جلسه کمیسیون فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شورا که ظهر روز چهارشنبه مورخ 2/5/98 در محل سالن جلسات شورا با حضور اعضای کمیسیون، ریاست سازمان فرهنگی، اجتماعی و هنری شهرداری و مسئول بنیاد غدیر تشکیل شد؛ برگزاری باشکوه مراسم جشن های هفته غدیر با هدف افزایش نشاط و شادابی شهروندان مورد تأکید قرار گرفت .