اعضای شورای اسلامی شهر و شهردار و جمعی از مدیران و مسئولان شهرداری بیرجند به مقام شامخ شهدا به مناسبت روز شورا و هفته شهر و شهروند ادای احترام کردند.