جلسه شماره 229 مورخ : 1400/01/14

 • پرداخت بسته معیشتی در قالب بن کارت به رانندگان بخش خصوصی آژانس مأموریت های درون شهری اداری شهرداری
 • تقدیر از اعضای کمیته درآمد شهرداری در قالب کمک هزینه سفر زیارتی

جلسه شماره 230 مورخ : 1400/01/16

 • موافقت با احداث و راه اندازی روز بازار در اراضی موسوم به چهارشنبه بازار واقع در خیابان بهشتی 

جلسه شماره 231 مورخ : 1400/01/28

 • موافقت با توافقنامه تنظیمی فیمابین شهرداری و خانم عفت کیانی در خصوص خرید و تملک ششدانگ یک قطعه زمین به پلاک ثبتی 2466 فرعی از 345 اصلی واقع در خیابان غفاری، انتهای نارون 2
 • موافقت با توافقنامه تنظیمی فیمابین شهرداری و وراث مرحوم حسن علی آبادی در خصوص خرید و تملک ششدانگ قطعه زمین به پلاک ثبتی 263 فرعی از 345 اصلی بخش دو بیرجند واقع در خیابان اردیبهشت

جلسه شماره 232 مورخ : 1400/02/04

 • موافقت با صدور مجوز فعالیت مراکز خرید و فروش مواد بازیافتی به صورت یکساله
 • موافقت با دریافت عوارض کسری پارکینگ ملک مسکونی آقای علی اکبر دره کی برابر نرخ سال 97 دفترچه تعرفه عوارض مصوب شورا
 • موافقت با اخذ تسهیلات جهت بازسازی اتوبوس های فرسوده و بالای عمر 10 سال برابر تفاهم نامه تنظیمی
 • موافقت با انعقاد قرارداد با شرکت نشاط آوران خدمت صادق از طریق ترک تشریفات مناقصه جهت واگذاری امور خدمات شهری سطح شهر از ابتدای سال جاری به مدت سه (3) ماه
 • موافقت با فروش قطعه زمین واقع در خیابان مفتح 4 جهت ایجاد پارکینگ طبقاتی عمومی از طریق مزایده عمومی
 • موافقت با توافقنامه تنظیمی فیمابین شهرداری و آقایان داورپناه مالکین ملک واقع در خیابان امیرکبیر

جلسه شماره 233 مورخ : 1400/02/11

 • اختصاص مبلغ 20/000/000/000 ریال جهت اجرای فونداسیون و پشتیبانی عملیات ساختمانی پروژه موزه دفاع مقدس
 • موافقت با محاسبه و وصول هزینه های تغییر کاربری (مسکونی به تجاری) ملک عبدالهی و احمدی برابر تخفیفات اعمالی شهرداری در پایان سال 99
 • موافقت با تخفیف 50 درصدی هزینه های آماده سازی ملک خانم مالدار واقع در مهرشهر
 • موافقت با تمدید مهلت پرداخت هزینه های صدور پروانه ساختمانی متقاضیان صنوف آلاینده تا پایان خرداد ماه 1400

جلسه شماره 234 مورخ : 1400/02/18

 • اصلاح تعرفه بهای خدمات مهاجرین خارجی (خانوارهای 6 نفر جمعیت به بالا) به مبلغ چهار میلیون ریال (4.000.000 ریال) در سال 1400
 • تعدیل در محاسبه عوارض کسری پارکینگ آقای علی اکبر دره کی مالک ملک مسکونی واقع در خیابان حافظ غربی مهرشهر
 • اصلاح پروانه ساختمانی ملک واقع در پاسداران 41 متعلق به آقایان قاسمی گزیک بر اساس معبر ترافیکی محل وقوع ملک (کوچه 8 متری)
 • اصرار شورا به مصوبه بند 5 از صورتجلسه شماره 232 مورخ 1400/2/4 موضوع تغییر کاربری زمین آموزشی واقع در مفتح 4 و فروش آن جهت احداث پارکینگ طبقاتی

جلسه شماره 235 مورخ : 1400/02/25

 • موافقت با واگذاری اراضی شهرداری (11/5 هکتار صنوف آلاینده) با قیمت کارشناسی به صورت اجاره به شرط تملیک به متقاضیان واجد شرایط

جلسه شماره 236 مورخ : 1400/02/28

 • موافقت با پرداخت یارانه به عنوان کمک هزینه جبران خدمات، به بهره برداران اتوبوس های بخش خصوصی در سه ماهه سال 1400
 • موافقت با اقاله قرارداد شماره 98/4811/پ مورخ 1398/10/19 فی مابین سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری و شرکت پارسایانه
 • موافقت با ضرورت اجرای فضای سبز طرح 38 هکتاری اراضی پادگان 04

جلسه شماره 237 مورخ : 1400/03/01

 • موافقت با پرداخت مبلغ 50/000/000 ریال جهت تأمین بخشی از هزینه های مراسم بزرگداشت ساالروز ارتحال حضرت امام خمینی(ره)
  انتخاب موسسه حسابرسی ارکان سیستم بعنوان حسابرس سال 1399 شهرداری بیرجند، مناطق دوگانه و سازمان ها

جلسه شماره 238 مورخ : 1400/03/08

 • انعقاد قرارداد با شرکت مهندسین مشاور معماری و شهرسازی کلوان فضا شهر جهت ادامه فعالیت نظارت کارگاهی و عالیه ابنیه و تأسیسات تعدادی از پارک های سطح شهر از طریق ترک تشریفات 
 • موافقت با دریافت هزینه های تغییر کاربری قطعه زمین متعلق به نیروی انتظامی براساس کارشناسی سال 97 
 • موافقت با تمدید قرارداد اجاره مستأجرین املاک و غرفه های در اختیار سازمان سیما و منظر شهری برابر نظریه کارشناس رسمی دادگستری به مدت یک سال 
 • موافقت با پرداخت هزینه های انجام شده از سوی آقای مهدی دلاکه مستأجر غرفه بازار 15 خرداد شهرداری برابر نرخ کارشناسی زمان اجاره غرفه 
 • موافقت با محاسبه بخشودگی هزینه های تغییر کاربری از تأسیسات شهری به تجاری ملک مربوط به بنیاد زائر براساس کارشناسی صورت پذیرفته موجود در پرونده. (موضوع مصوبه بند دو صورتجلسه شماره 209 شورا)
 • همکاری شهرداری با مالکین املاکی که جهت ملک خود پروانه دریافت و هزینه های متعلقه را بر اساس شرایط و ضوابط مربوطه در هنگام صدور پروانه پرداخت نموده اند
 • موافقت با کمیسیون معاملات شماره 7283 مورخ 1400/2/27 با موضوع واگذاری امور خدمات شهری سطح شهر به بخش خصوصی و عقد قرارداد با شرکت برنده 
 • موافقت با بخشودگی هزینه های پروانه ساختمانی مرکز فرهنگی و موزه دفاع مقدس استان مجموعاً به مبلغ 12/037/141/000 ریال

جلسه شماره 239 مورخ : 1400/03/17

 • موافقت با مساعدت شهرداری تا سقف مبلغ 1/000/000/000 ریال جهت تأمین هزینه های برگزاری انتخابات سال 1400 با فرمانداری بیرجند
 • موافقت با توافقنامه فی مابین شهرداری و آقای جمالی در راستای اجرای ماده 101 قانون شهرداری ها
 • موافقت با توافقنامه فی مابین شهرداری و خانم رقیه عرفی درخصوص تملک میزان مساحت 59/60 متر مربع محوطه در طرح توسعه فرهنگسرا
 • موافقت با فروش میزان مساحت 31/48 مترمربع جوی عام واقع در ضلع غرب ملک آقای غلام حسین فولادی در خیابان طالقانی
 • موافقت با اصلاح تعرفه ( 14-2 ) دفترچه عوارض درخصوص املاکی که قصد احداث بنا همتراز با پیشروی املاک مجاور را دارند 

جلسه شماره 240 مورخ : 1400/03/22

 • همکاری و مساعدت شهرداری درخصوص تبدیل کل بنای ملک واقع در بلوار جوادیه متعلق به آقای حسین برزگر به تجاری بر مبنای سال درخواست پروانه (سال 92)
 • بخشودگی هزینه های مترتب از دریافت خدمات اقدامات عمران شهری ( آماده سازی ) و ... اتحادیه شرکت های تعاونی روستائی بیرجند

جلسه شماره 241 مورخ : 1400/03/31

 • پرداخت یارانه به بهره برداران بخش خصوصی اتوبوسرانی در قبال ادامه همکاری با سازمان و تمدید قرارداد.
 • اعمال تعدیل 25 درصدی در عوارض ساختمانی شهروندان به مناسبت میلاد با سعادت امام هشتم و اعیاد قربان و غدیر.
 • واگذاری امورات مربوط به بهره برداری و نگهداری از جایگاه های CNG اتوبوسرانی و شهید تندگویان از طریق برگزاری مزایده
 • ضرورت احداث ساختمان جهت تأمین موضوعات ترافیکی و امنیتی در میدان بزرگ شهر ( میدان اجتماعات ) و واگذاری آن به نیروی انتظامی با حفظ مالکیت شهرداری و به صورت اجاره با قیمت کارشناسی.
 • تعدیل 45 درصدی در عوارض ساختمانی مغازه احداثی سپاه انصار الرضا (ع) واقع در خیابان پاسداران.

جلسه شماره 242 مورخ : 1400/04/05

 • موافقت با پرداخت حق الزحمه رانندگان بخش خصوصی که با سازمان حمل و نقل بار و مسافر در زمان اعتراض بهره برداران طرف قرارداد همکاری داشته اند
 • موافقت با راه اندازی مرکز خدمات خاک و نخاله شهر بیرجند در محل اراضی موسوم به چهارشنبه بازار واقع در خیابان شهید بهشتی در راستای نیاز شهر و شهرداری و حفظ سیما و منظر شهری
 • موافقت با نرخ پیشنهادی شهرداری جهت لوازم و تجهیزات بازی موجود در شهربازی واقع در بوستان جنگلی کاجستان
 • موافقت با اصلاح موارد تغییر یافته در دفترچه بهای خدمات سال 1400 با توجه به افزایش قیمت آهن آلات و سیمان و ماسه در ماه¬های اخیر
 • تجدید نظر در خصوص اعتبار تخصیصی از بابت کمک به اجرای عملیات ساختمانی پروژه موزه دفاع مقدس استان
 • موافقت در خصوص نحوه واگذاری سردابه های احداثی در قطعه ای از آرامستان بیرجند جهت دفن مشاهیر و نام آوران
 • موافقت با 50% تعدیل اعمال در هزینه های صدور پروانه درمانگاه بسیجیان (بقیه ا...) واقع در خیابان نرجس

جلسه شماره 243 مورخ : 1400/04/14

 • پرداخت مبلغ 5/000/000 ریال پاداش به پرسنل نیروی انتظامی مستقر در پایانه مسافربری.
 • افزایش هزینه های ایاب و ذهاب، ارائه خدمات فرهنگی و اقامه نماز هر یک از امامان جماعات شهرداری، مناطق دوگانه و سازمان های تابعه ماهیانه به مبلغ 7/000/000 ریال.
 • محاسبه هزینه های میزان افزایش مساحت تجاری ملک متعلق به آقای محمود آیتی مالک ملک واقع در خیابان مدرس 36 براساس تعرفه سال 99 و تخفیفات پایان سال.
 • موافقت با توافقنامه تنظیمی فی مابین شهرداری و ورثه مرحوم نصراله فرهادی درخصوص خرید و تملک دو دانگ مشاع از شش دانگ قطعه زمین واقع در کمربندی غرب.
 • موافقت با شیوه نامه سرمایه گذاری و مشارکت شهرداری های کشور جهت اجرا در شهرداری بیرجند.
 • موافقت با بخشودگی هزینه های تغییر کاربری زمین متعلق به بهزیستی به میزان مساحت 2826/7 مترمربع به میزان 100% بخشودگی هزینه های تغییر کاربری به کارگاهی.
 • موافقت با واگذاری امور مربوط به بهره برداری از شبکه بی سیم و واگذاری 51 دستگاه بی سیم خودرویی و تجهیزات رادیویی آن شبکه به قیمت کارشناسی به شرکت حمل و نقل جاوید سیر بیرجند از طریق ترک تشریفات.

جلسه شماره 244 مورخ : 1400/04/19

 • مساعدت 50 درصدی در هزینه های کفن و دفن و خرید قبر مرحوم حجه الاسلام سید جواد عبدی امام جمعه محترم شهرستان بجستان.
 • واگذاری میزان مساحت 255 متر مربع قسمتی از موزه دکتر گنجی به خانم حسینی جهت احداث کافه کتاب به مدت 3 سال از طریق ترک تشریفات.
 • مساعدت سی میلیون ریالی ( 30/000/000 ریالی ) شهرداری با ستاد اربعین حسینی ( ع ) جهت خرید دستگاه یخ ساز و سردخانه.

جلسه شماره 245 مورخ : 1400/04/26

 • موافقت با تمدید قرارداد پیمانکار بهره برداری پارکینگ های سطح شهر ( شرکت ایمن پارک منظم ) به مدت 3 سال
 • تعدیل 80 درصدی عوارض پذیره مسجد امام هادی ( ع) واقع در خیابان جماران و تقسیط جرائم کمیسیون ماده صد به مدت 5 سال.

جلسه شماره 246 مورخ : 1400/05/02

 • موافقت با پرداخت عوارض ناشی از احداث بنای مازاد بر پروانه آقای اسکندری بر اساس تعرفه سال 92 .
 • موافقت با تخفیف 50 درصدی بافت فرسوده شهری بابت ملک خانم سعیده صائبی با حفظ کاربری آموزشی با استفاده مسکونی .
 • اعمال تخفیف 100 درصدی در هزینه اجاره محل نصب بیلبورد میدان امام حسین (ع) و 40 درصدی بیلبورد بلوار امام رضا (ع) متعلق به هیأت ابوالفضلی (ع) بیرجند.
 • تأیید مجدد و تنفیذ توافقنامه سال 87 فی مابین شهرداری و آقای جهانشیر جلیلیان و خانم زهره غفاری.
 • موافقت با توافقنامه تنظیمی فی مابین شهرداری و آقای محمد کاظمی زاده و خانم میمنت کاظمی فرد مالکین پلاک ثبتی 1033 فرعی از یک اصلی بخش دو بیرجند.

جلسه شماره 247 مورخ : 1400/05/04

 • موافقت با توافقنامه تنظیمی فی مابین شهرداری ، اداره کل آموزش و پرورش و اداره کل اموال و املاک بنیاد مستضعفان از بابت هزینه های تغییر کاربری پلاک های ثبتی 6 از 2 و 3 از 272 اصلی واقع در خیابان یاس و پلاک 271 اصلی واقع در خیابان رجبعلی آهنی.
 • اختصاص و افزایش اعتبار پروژه های عمرانی و پرداخت دیون قطعی شده سنواتی به شرح جدول پیوست از محل کاهش اعتبار پروژه خرید املاک مورد نیاز اجرای خیابان ها و معابر و مازاد درآمد بر هزینه.