جلسه شماره 84 مورخ: 97/7/2

تعیین هیأت رئیسه جدید شورای اسلامی شهر بیرجند

در راستاي اجراي ماده 18 «قانون اصلاح موادي از قانون تشکيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي کشور و انتخاب شهرداران مصوب 75/3/1 و اصلاحات بعدي» و پيرو مصوبه بند سه (3) مستخرجه از صورتجلسه شماره 81 مورخ 97/5/29 شورا مبني بر ادامه کار هيئت رئيسه قبلي شورا تا تاريخ 97/7/1 ، جهت تعيين هيئت رئيسه سال دوم از دوره پنجم شورا جلسه اي در تاريخ 97/7/2 با حضور تمامي اعضاء محترم برگزار که نهايتاً پس از کانديد شدن اعضاء و رأي گيري بعمل آمده افراد ذيل به عنوان هيئت رئيسه جديد شورا به مدت يکسال انتخاب گرديدند.

 1. آقاي دکتر ابراهيم تقي زاده به عنوان رياست شورا

 2. سرکار خانم فاطمه زهرا هلال بيرجندي به عنوان نائب رئيس شورا

 3. آقاي دکتر عليرضا محمودي راد به عنوان منشي شورا

 4. آقاي مرتضي يزدانشناس به عنوان خزانه دار شورا

جلسه شماره 85 مورخ: 97/7/4

 • برگزاري مزايده عمومي جهت واگذاري دو قطعه زمين و دو عدد کلبه چوبي از پارک های سطح شهر جهت عرضه و فروش مواد غذايي و تنقلات و نصب وسايل بازي کودکان به صورت اجاره به مدت دو سال
 • برگزاري مزايده عمومي جهت فروش سرشاخه هاي ناشي از هرس درختان و چوب هاي مازاد با قيمت کارشناس رسمي دادگستري
 • خريد مصالح و اجراي برخي پروژه هاي عمراني تا سقف مبلغ 10/000/000/000 ريال به صورت ترک تشريفات مناقصه از طريق سازمان همياري شهرداريهاي استان
 • برگزاري مزايده جهت واگذاري فضاي موجود واقع در پارک آزادگان به متقاضيان ناشنوا به صورت اجاره و به مدت دو (2) سال با قيمت کارشناس رسمي دادگستري
 • تعيين اعضای هيئت ارزيابي پروژه هاي سرمايه گذاري شهرداری
 • واگذاري تعداد 26 محل از فضاهاي سبز شهري از طريق ترک تشريفات مزايده به شرکت مخابرات خراسان جنوبی جهت نصب آنتن هاي BTS به صورت اجاره
 • واگذاري باغ پرندگان واقع در مجموعه پارک جنگلی به بخش خصوصي از طريق مزايده عمومي به مدت 3 سال
 • تمديد قرارداد اجاره ساختمان بانک شهر واقع در خيابان مدرس از طريق ترک تشريفات و برابر قيمت کارشناس رسمي دادگستري به مدت یک سال
 • موافقت با فروش 3 واحد آپارتمان متعلق به شهرداري واقع در پاساژ الماس ميدان اول مدرس از طريق برگزاري مزايده عمومي
 • موافقت با انعقاد قرارداد با صدا و سيما خراسان جنوبی جهت انعکاس اقدامات شهرداري به شهروندان تا سقف مبلغ 1/000/000/000 ریال
 • واگذاری طراحي پروژه پارک خطي حاشيه بلوار پيامبر اعظم (ص) از طريق ترک تشريفات به شرکت مهندسين مشاور گسترش فرايند لايه ها تا سقف مبلغ 2/200/000/000 ريال
 • بکارگيري مشاور جهت طراحي پارک جنگلي و پارک حاشيه بلوار بهجت مهرشهر از طريق ترک تشريفات حداکثر تا سقف مبلغ 2/000/000/000 ريال و خرید طرح برگزیده توسط شهرداری
 • موافقت با پرداخت پاداش به کارشناسان حوزه بازديد شهرداري
 • موافقت با افتتاح حساب شهرداری در بانک انصار جهت ارائه تسهيلات و خدمات مناسب براي اجراي پروژه هاي عمراني، خدماتي و پرسنل
 • تصویب آئين نامه تسهيلات رفاهي جهت کارکنان شهرداري مرکز، مناطق دوگانه و سازمانهاي تابعه
 • انعقاد قرارداد با آقاي مرتضي اعتباريان طراح طرح ميدان در حال احداث تقاطع جماران و پاسداران حداکثر تا سقف مبلغ 1/200/000/000 ريال جهت اجرای طرح مذکور
 • دریافت جرائم کمیسیون ماده صد و خسارت تأخیر تأدیه جریمه از آقای مسعود دستگردی بابت تخلف ساختمانی صورت پذیرفته در ملک واقع در مهرشهر
 • انتصاب آقاي احمد بشيري زاده به عنوان مسئول امور مالي سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری

جلسه شماره 86 مورخ: 97/7/9

 • انتصاب خانم هانيه عبدالهي به عنوان مسئول امور مالي سازمان مديريت آرامستانها
 • کمک و مساعدت مالی به اداره کل حفظ آثار و نشر ارزش هاي دفاع مقدس استان جهت چاپ بسته هاي فرهنگي و نمايشگاهي در راستای ترويج و اشاعه فرهنگ ايثار بانوان خراسان جنوبي در دفاع مقدس به مبلغ 10/000/000 ريال

جلسه شماره 87 مورخ: 97/7/14

 • موافقت با پرداخت 50 درصد هزینه بیمه تکمیلی کارگران شرکتی خدمات شهری توسط شهرداری
 • موافقت با صورتجلسه کمیسیون مزایده فروش یک قطعه زمین مسکونی از املاک شهرداری واقع در خیابان ظفر
 • موافقت با صورتجلسات کمیسیون مزایده اجاره املاک شهرداری واقع در روبروی جمهوری 29- ضلع جنوب ایستگاه اتوبوس و جنب زیرزمین حسینیه امام رضا (ع)
 • موافقت با توافقنامه تنظیمی فیمابین شهرداری و خانم لیلا تخچرآبادی در خصوص تملک ملک تجاری واقع در حاشیه خیابان جمهوری اسلامی تحت پلاک ثبتی 4264 اصلی بخش یک بیرجند و مسیر تعریض محور 30 متری فرزان
 • انعقاد قرارداد فیمابین شهرداری و اداره کل پست خراسان جنوبی جهت توزیع و وصول وجوه قبوض عوارض نوسازی سال جاری
 • موافقت با توافقنامه تنظیمی فیمابین شهرداری و مدیریت آموزش و پرورش شهرستان بیرجند جهت تملک قسمتی از پلاکهای ثبتی واقع در خیابان الهیه، موسی بن جعفر (ع) و خیابان ارتش (مدرسه مصلی نژاد)
 • موافقت با توافقنامه تنظیمی فیمابین شهرداری و آقای مهدی حاجی زاده در خصوص تملک ششدانگ دو باب اتاق و یک سهم از 17 سهم پلاک ثبتی 452 اصلی واقع در خیابان حکیم نزاری 3 و 5 و طرح پارکینگ
 • انتخاب مؤسسه آگاهان تراز جهت انجام حسابرسی سال 1396 شهرداری، مناطق دوگانه و سازمانهای تابعه

جلسه شماره 88 مورخ: 97/7/21

 • موافقت با واگذاری فضاهاي شهري متعلق به شهرداري مورد درخواست شركت هاي (همراه اول ، ايرانسل و رايتل) جهت نصب آنتن هاي BTS مخابراتيبه صورت اجاره با قیمت کارشناسی روز
 • تعيين قيمت پايه مزايده انتخاب پيمانکار جمع آوري خاک و نخاله سطح شهر
 • برگزاري مناقصه پياده روسازي دو طرف خيابان جمهوري جهت انتخاب پيمانکار
 • واگذاري و فروش ميزان مساحت 28/71 مترمربع راه عام متروکه برابر کارشناسي صورت پذيرفته به مالک پلاک ثبتی 2159 از 345 بنام خانم مليحه بهناميان
 • تملک پلاک 5 فرعي از 3741 اصلي بخش يک بيرجند به انضمام نيم سهم از 12 سهم عرصه و مشاعات ورثه مرحوم مرکي در مسير طرح تعريض 30 متري فرزان
 • موافقت با قرارداد شرکت پدیده پاک آرمان با شهرداری در خصوص انجام حجمي کليه امور خدمات شهري مناطق دوگانه(شامل رفت و روب، جمع آوري زباله ها، نخاله ها و غيره)
 • موافقت با کلیات طرح تبديل ميدان ابوذر و فضاهاي اطراف آن به ميدان بزرگ شهر

جلسه شماره 89 مورخ: 97/7/23

 • موافقت با تملک ملک ورثه شهید محمود میری به وکالت خانم هاجر میری واقع در طرح تعریض 30 متری فرزان
 • موافقت با تملک ملک آقای محمدعلی ابوالحسن نژاد واقع در طرح تعریض 30 متری فرزان

جلسه شماره 90 مورخ: 97/7/28

 • پرداخت کمک هزينه سفر اربعين به پرسنل اعزامی شهرداري بيرجندو شرکت خدماتي که در قالب کاروان موکب امام علي(ع) به شهر کاظمین عراق عزیمت نموده اند
 • اصلاح مصوبه تقسيط جرايم کميسيون ماده صد جهت آن دسته از شهرونداني که به دليل عدم توان مالي مناسب قادر به پرداخت جرايم کميسيون ماده صد نبوده و دچار مشکل شده اند

جلسه شماره 92 مورخ: 97/8/5

 • اخذ عوارض تجاری ملک متعلق به آقای محمدکمالی راد واقع در حاشیه خیابان پاسداران به نرخ روز
 • موافقت با برگزاری فراخوان مزایده عمومی سرمایه گذاری جهت واگذاری حق امتیاز جمع آوری، تفکیک و فروش پسماندهای خشک قابل بازیافت شهر بیرجند

جلسه شماره 93 مورخ: 97/8/7

 • موافقت با پرداخت پاداش ماهیانه مبلغ 5/000/000 ریال به هر یک از پرسنل نیروی انتظامی مستقر در نگهبانی شهرداری و پایانه مسافربری
 • تصویب اخذ تسهیلات قرض الحسنه با نرخ سود 4% از سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور جهت اجرای پروژه های عمرانی شهرداری

جلسه شماره 94 مورخ: 97/8/12

 • برگزاري مناقصه عمومي جهت بکارگيري مشاور به منظور طراحي پروژه مجتمع فرهنگی و مذهبی سازمان مدیریت آرامستان ها
 • مجوز واگذاري جوي عام و معابر متروکه و اراضي صرفه جويي ناشي از اجراي طرح هاي عمراني مورد درخواست شهروندان حداکثر تا مساحت 50 مترمربع به شهردار
 • برگزاري مزايده عمومي جهت واگذاري پارکينگ هاي سطح شهر اعم از طبقاتي، محله اي و حاشيه اي به صورت اجاره حداکثر به مدت يکسال
 • استرداد هزينه دريافت شده از شرکت ساختمانی پی راه بابت کسري اراضي واگذار شده شهرداری به شرکت مذکور به مساحت 7 مترمربع بر اساس قيمت زمان واگذاري

جلسه شماره 95 مورخ: 97/8/14

 • اعمال 30% تخفیف عوارض ساختمانی جهت کلیه دستگاه های اجرایی در صورت تسویه بدهی به صورت نقدی تا پایان سال جاری
 • موافقت با انحلال سازمان آمار و فناوری اطلاعات شهرداری بیرجند
 • اصلاح مصوبه بند سه (3) صورتجلسه شماره 76 مورخ 97/5/13 شورا موضوع برگزاری مزایده جهت واگذاری یک قطعه زمین واقع در فضای سبز حاشیه پارک صیاد شیرازی به بخش خصوصی
 • موافقت با اعمال 25% تخفیف و تقسیط هزینه های پروانه ساختمانی ملک متعلق به آقای مهندس عدل معاونت عمرانی، حمل و نقل و ترافیک شهرداری

جلسه شماره 96 مورخ: 97/8/28

 • موافقت با برگزاری مناقصه عمومی جهت واگذاری 18 دستگاه اتوبوس خریداری شده سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر شهرداری به شرکت های ارائه دهنده خدمات حمل و نقل درون شهری به مدت یک سال
 • اصلاح مصوبه بند 15 صورتجلسه شماره 85 مورخ 97/7/4 شورا موضوع تصویب آئين نامه تسهيلات رفاهي جهت کارکنان شهرداري مرکز، مناطق دوگانه و سازمانهاي تابعه

جلسه شماره 97 مورخ: 97/9/5

 • موافقت با پرداخت بهای کارشناسی تعداد 6 دستگاه اتوبوس بازسازی شده سایت بازسازی مشهد مقدس جهت اختصاص به شهر بیرجند

جلسه شماره 98 مورخ: 97/9/10

 • استرداد هزینه های انجام شده هیئت امنای هیئت مذهبی منتظران المهدی (عج) جهت احداث نمازخانه واقع در پارک ارم برابر نرخ کارشناسی رسمی دادگستری از سوی شهرداری
 • تعیین ترکیب هیئت ارزیابی پروژه های سرمایه گذاری شهرداری
 • واگذاری قطعه زمینی به مساحت 100 مترمربع در بوستان خانواده به شرکت تعاونی بیرجند تدبیر خراسان جنوبی جهت ارائه مهارت های معلولین (کافه هنر) در قالب قرارداد اجاره به مدت یکسال
 • موافقت با توافقنامه فیمابین شهرداری و آقای حسین امیرآبادیزاده در خصوص واگذاری قدرالسهم شهرداری به مساحت 20/112 مترمربع به مشارالیه برابر قیمت کارشناسی
 • اصلاح مصوبات بندهای 11 و 12 صورتجلسه شماره 85 مورخ 4/7/97 شورا موضوع بکارگیری مشاور جهت طراحی پارک خطی بلوار پیامبر اعظم (ص)، پارک جنگلی و پارک حاشیه بلوار بهجت کانال مهرشهر
 • ابلاغ مهلت زمانی دو ماهه جهت پرداخت هزینه های آماده سازی آندسته از مالکین منازل مسکونی واقع در محدوده تعاونی مسکن فاز یک طلاب اراضی مهرشهر که نتوانسته اند از تخفیفات 50 درصدی اعمالی استفاده نمایند

جلسه شماره 99 مورخ: 97/9/24

 • انتخاب آقاي دکتر محمدعلي طاهري جهت عضويت در هيئت حل اختلاف معاملات شهرداري بيرجند
 • پرداخت مطالبات شرکت نوژان سازه گستر پارس (پيمانکار ايستگاه هاي مکانيزه اتوبوس) شهرداری از محل اعتبارات داخلي
 • اعمال تخفيفات بدهي معوق و ساير درخواست هاي شهروندان مربوط به حوزه شهرسازي در ماه-هاي پاياني سال، مشروط به پرداخت بدهی ها به صورت نقدی در بازه های زمانی اعلام شده
 • موافقت با توافقنامه تنظيمي فيمابين شهرداري و تعاوني مسکن شماره 2 فرهنگيان در خصوص تفکيک پلاکهاي ثبتي 2089 و 2699 فرعي از 345 اصلي بخش دو بيرجند واقع در دشت علي آباد _ خيابان ارديبهشت
 • دیوارکشی زمین ها و مرمت بناهای مخروبه و غیرمناسب واقع در محدوده شهر (خیابان های اصلی و میادین) توسط مالکین و در صورت امتناع مالکین انجام موضوع از سوی شهرداری برابر با ماده 110 قانون شهرداریها

جلسه شماره 100 مورخ: 97/10/1

 • موافقت با توافقنامه تنظیمی فیمابین شهرداری و آقای مهدی منذری در خصوص تملک پلاک ثبتی 925 فرعی از 2/6 و 3 فرعی از 272 اصلی بخش دو بیرجند واقع در خیابان آوینی-پامچال 14 متعلق به مشارالیه

جلسه شماره 101 مورخ: 97/10/8

 • انتخاب آقاي دکتر رضا حسني صفت به عنوان نماينده شورا جهت حضور در جلسات کميته فني کارگروه مقابله با پديده گرد و غبار
 • موافقت با توافقنامه تنظیمی فیمابین شهرداری و مالکین پلاک ثبتی 254 فرعی از 345 اصلی به وکالت آقای محمدحسن علی آبادی در خصوص تفکیک پلاک مذکور
 • تصویب يک جلد تعرفه بهاي خدمات مورد عمل براي سال 1398

جلسه شماره 102 مورخ: 97/10/15

 • انتخاب آقایان طاهری و یزدانشناس و خانم موهبتی (نمایندگان شورا) جهت شرکت در جلسات هیأت حل اختلاف مالیاتی مرکز استان 

جلسه شماره 103 مورخ: 97/10/17

 • موافقت با وصول باقيمانده هزينه هاي صدور پروانه مسجد حضرت بقیه ا... الاعظم (عج) بر اساس سال 1396
 • موافقت با شرکت شهرداری در نمایشگاه بازآفرینی شهری در تهران و پرداخت مبلغ 150/000/000 ریال به عنوان بخشی از هزینه اجاره غرفه نمایشگاه
 • تصویب يک جلد تعرفه عوارض محلي مورد عمل براي سال 98 شهرداری

جلسه شماره 104 مورخ: 97/10/22

 • موافقت با بخشودگی هزینه های پروانه ساختمانی و صدور پروانه رایگان ساخت همراه سراي بيماران بیمارستان ولیعصر (عج)
 • پرداخت پاداش به دبير و کارشناسان کميسيون ماده 77 شهرداری برابر مصوبه بند 2 صورتجلسه شماره 44 مورخ 96/11/21 شورا
 • اعمال تخفيف تا سقف 50% در هزينه خسارت تأخير در چک های برگشتی مؤدیان
 • موافقت با افزايش مدت زمان واگذاري مناقصه خدمات حمل و نقلي 18 دستگاه اتوبوس سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر شهرداری به شرکت های ارائه دهنده خدمات حمل و نقل درون شهری به مدت 3 سال
 • موافقت با صورتجلسه کمیسیون مناقصه شهرداری در خصوص ممیزی املاک سطح منطقه دو
 • موافقت با صورتجلسه کميسيون مزايده عمومي جمع آوري، خريد و تفکيک پسماندهاي خشک قابل بازيافت در مبادي توليد
 • موافقت با صورتجلسه کميسيون مزايده واگذاري عوايد باغ پرندگان

جلسه شماره 105 مورخ: 97/11/1

 • موافقت با اعمال 50% تخفيف در عوارض انتفاعي به صورت موقت (تجاري موقت) از تاريخ تصويب مصوبه تا پايان سال جاري
 • موافقت با افزايش 20 درصدي نرخ واحد قرارداد آقاي بهزاد اميري دواني پيمانکار حمل قير
 • موافقت با کلیات اجراي طرح ادامه کمربندي پيامبر اعظم، حدفاصل ادامه ميدان سفير اميد به بلوار خليج فارس
 • انتخاب آقای دکتر حسني صفت (عضو شورا) به عنوان نماينده ثابت جهت عضويت در کارگروه شهر سالم و روستاي سالم
 • اخذ هزینه های حق توسعه شهری از آقای برات ا... زارع مالک ملک واقع در بلوار جوادیه بر اساس زمان اجرای طرح (سال 1382)
 • اخذ هزینه های حق توسعه شهری از آقای غلامرضا صفری مالک ملک واقع در بلوار جوادیه بر اساس زمان اجرای طرح (سال 1382)
 • افزایش قیمت فروش کارت خام بلیت الکترونیک مسافر از مبلغ 15000 ریال به مبلغ 32000 ریال از تاریخ تصویب مصوبه

جلسه شماره 106 مورخ: 97/11/9

 • موافقت با اصلاحات لازم در دفترچه های بهای خدمات و عوارض محلی شهرداری ملاک عمل برای سال 98 

جلسه شماره 107 مورخ: 97/11/29

 • برگزاری مزايده عمومي واگذاري فضاهای موجود در بوستانهاي سطح شهر جهت وسايل بازي کودکان
 • برگزاري مناقصه عمومي جهت خريد سوله، پردازش زباله در مقصد
 • موافقت با خريد سازه موقت احداث شده در حاشيه ميدان مادر برابر نرخ کارشناس رسمی دادگستری جهت واگذاري به صورت اجاره از طريق مزايده عمومي
 • موافقت با انعقاد قرارداد با شرکت همفکران جهت ارائه سامانه عوارض خودرويي شهروندان
 • تصویب اصلاحيه (متمم بودجه) سال 1397 شهرداري و مناطق دوگانه
 • موافقت با صورتجلسه سازش فيمابين شهرداري بيرجند و وکلاي آقاي سيدمحمدتقي شهيدي
 • موافقت با برگزاري مناقصه عمومي جهت خريد برج نوري، پايه چراغ، کابل و تأسيسات برقي تا سقف مبلغ 16/000/000/000 ریال
 • موافقت با برگزاري مناقصه عمومي جهت خريد لوله، اتصالات و ساير تجهيزات مربوط به جداسازي و آبياري فضاهاي سبز تا سقف مبلغ 13/000/000/000 ريال

جلسه شماره 108مورخ: 97/12/4

 • موافقت با صورتجلسه کميسيون معاملات شهرداري موضوع واگذاري ارائه خدمات حمل و نقل با استفاده از 18 دستگاه اتوبوس سازمان مديريت حمل و نقل بار و مسافر شهرداري
 • تصويب بودجه و احکام پيشنهادي سال 1398 شهرداري، مناطق دوگانه و سازمانهای تابعه شهرداری
 • پرداخت پاداش پایان سال 97 پرسنل اداری شورا
 • موافقت با صورتجلسه تنظيمي فيمابين شهرداري و خانم نجمه خدمتي موضوع واگذاری قطعه زمين راه عام و حريم جوي عام مجاور ملک مشارالیها برابر نظریه کارشناس رسمی دادگستری
 • موافقت با توافقنامه فیمابین شهرداری و مالکین، وکلا و نمایندگان پلاک های ثبتی 5702، 5703، 5708، 5709، فرعی از 4951 فرعی از 245 اصلی واقع در بلوار غدیر

جلسه شماره 109 مورخ: 97/12/6

 • پرداخت پاداش پایان سال 97 آقاي جاويد شهردار بيرجند 

جلسه شماره 110 مورخ: 97/12/11

 • موافقت با توافقنامه فيمابين شهرداري و ورثه مرحوم علي اکبر چهکندي نژاد در خصوص تملک مساحت 200 مترمربع از پلاک ثبتي 246/3/16 اصلي واقع در بلوار آيت ا... عبادي و بلوار پيامبر اعظم (ص)
 • موافقت با توافقنامه فيمابين شهرداري و محمد علي آبادي احدي از مالکين مشاعي پلاک ثبتي 3741 اصلي بخش يک بيرجند واقع در محور 30 متري فرزان
 • موافقت با توافقنامه فیمابین شهرداری و آقای حسین امیرآبادیزاده در خصوص واگذاری قدرالسهم شهرداری به مساحت 112/20 مترمربع به مشارالیه برابر قیمت کارشناسی

جلسه شماره 111 مورخ: 97/12/18

 • موافقت با صورتجلسه کمیسیون معاملات شهرداری موضوع واگذاری پارکینگ های سطح شهر به شرکت پیمان گستر شهر آرای خاوران
 • موافقت با اساسنامه پیشنهادی سازمان مدیریت پسماند شهرداری
 • موافقت با قرارداد تنظیمی فیمابین شهرداری و دانشگاه بیرجند در خصوص تهیه و تنظیم برنامه راهبردی-عملیاتی شهر و شهرداری بیرجند
 • موافقت با انعقاد قرارداد با شرکت پارسایانه جهت انجام عملیات برداشت، محاسبه، توزیع و وصول فیش های عوارض کلیه تابلوهای تبلیغاتی شرکت ها، کارخانجات و ... منصوبه در سطح شهر

جلسه شماره 112 مورخ: 97/12/18

 • موافقت با تمدید قرارداد مشاوره خانم صدیقه زارع پور مشاور حقوقی شهرداری به مدت یکسال دیگر

جلسه شماره 113 مورخ: 97/12/25

 • موافقت با بخشودگي جرايم عوارض نوسازي مؤديان در صورت پرداخت قبوض مربوطه از طريق درگاه هاي اينترنتي
 • تصويب متمم و اصلاح بودجه سال 97 سازمانهاي تابعه شهرداری
 • موافقت با اعمال 25% تخفيف در هزينه هاي آسفالت اعضاي تعاوني مسكن سكني گستر بهزیستی و اقساطی نمودن باقيمانده هزینه ها
 • موافقت با پرداخت حق الزحمه به شهردار و کارشناسان عمران و شهرسازي شهرداري دارای پروانه اشتغال در سازمان نظام مهندسی
 • موافقت با اصلاحات لازم صورت پذیرفته در بودجه سال 98 شهرداری
 • موافقت با اعمال 25% تخفيف اعمالی همانند سایر شهروندان در محاسبات مربوط به ملک تجاري مسکوني واقع در بيست متري دوم مدرس متعلق به آقای علیرضا هاشم زهی
 • موافقت با اقساطی نمودن هزینه ها و جرائم کمیسیون ماده صد آقای رضا بهشتی پور مالک ملک واقع در مهرشهر
 • موافقت با توافقنامه تنظيمي فيمابين شهرداري بيرجند و اداره کل اموال و املاک بنياد مستضعفان خراسان جنوبي در خصوص تفکيک پلاک ثبتي شماره 345/392 اصلي بخش دو بيرجند واقع در دشت علي آباد
 • موافقت با اخذ هزينه هاي مربوط به ملک آقاي آسوده واقع در خيابان نرجس بر اساس تعرفه سال 96
 • موافقت با دریافت مبلغ ده هزار ريال (10/000 ريال) به ازای هر مترمربع بابت بهاي خدمات بررسي ايمني نقشه هاي ساختماني متقاضيان ايجاد مجتمع هاي گردشگري خارج از محدوده شهر که داراي پروانه ساختماني مي باشند
 • دریافت مابه التفاوت هزینه های آماده سازی از مالکین خیابان امام علی (ع) کوی طلاب برابر میزان سهم کار انجام شده از سوی دهیاری و شهرداری برابر صورتجلسه تنظیمی

جلسه شماره 114 مورخ: 97/12/25

 • کمک و مساعدت مالی به شورای اسلامی شهرستان بیرجند از محل اعتبارات شورای اسلامی شهر بیرجند
 • پرداخت پاداش به آقای دکتر جاوید شهردار بیرجند از محل اعتبارات شورای اسلامی شهر بیرجند

جلسه شماره 115 مورخ: 97/12/26

 • موافقت با صورتجلسه کمیسیون معاملات شهرداری موضوع خريد انواع برج نوري و ساير تجهيزات برقي شهرداري بيرجند