جلسه شماره 1 مورخ: 96/6/1

صورتجلسه انتخاب هیئت رئیسه شورای اسلامی شهر بیرجند

در اجرای ماده 16 قانون انتخابات و ماده 9 آئین نامه اجرائی انتخابات شوراهای اسلامی شهر و به موجب دعوتنامه شماره 5865/3/3521 مورخ 28/5/96 فرمانداری محترم شهرستان بیرجند اولین جلسه شورای اسلامی شهر بیرجند به ریاست آقای مهندس علی ناصری فرماندار محترم بیرجند در ساعت 10 صبح روز چهارشنبه مورخ 1/06/96 در محل فرمانداری شهرستان بیرجند تشکیل و برای انتخاب اعضای هیئت رئیسه شورا اخذ رأی به عمل آمد. منتخبین شورا از بین خود آقای دکتر ابراهیم تقی زاده را به عنوان رئیس، خانم فاطمه زهرا هلال بیرجندی را به عنوان نایب رئیس، آقای دکتر علیرضا محمودی راد به عنوان منشی و آقای مرتضی یزدانشناس را به عنوان خزانه دار شورای اسلامی شهر بیرجند با رأی مخفی و اکثریت نسبی به مدت یکسال انتخاب نمودند.

جلسه شماره 2 مورخ: 96/6/4

 • موافقت با استعفای آقای دکتر مدیح شهردار بیرجند و انتخاب آقای مهندس خانزاد به عنوان سرپرست شهرداری بیرجند

جلسه شماره 3 مورخ: 96/6/4

 • ادغام کمیسیون  ورزش و جوانان با کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورا تحت عنوان کمیسیون فرهنگی، اجتماعی و ورزشی و تغییر نام کمیسیون حقوقی به کمیسیون حقوقی و نظارت
 • تعیین اعضای شورا در کمیسیون های پنجگانه شورا، کمیسیون کفالت، کمیسیون حل اختلاف مالیاتی و نمایندگان شورا در شورای شهرستان و ...
 • تعیین اعضای شورا در کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری

جلسه شماره 4 مورخ: 96/6/6

 • انتصاب آقای محمدرضا سعیدی به عنوان مدیر مالی سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر شهرداری بیرجند
 • لغو مصوبه بند ده مستخرجه از صورتجلسه شماره 226 مورخ 24/5/96 شورا موضوع پرداخت فوق العاده عمران آقای عباسعلی مدیح (شهردار محترم وقت)
 • لغو مصوبه بند یک مستخرجه از صورتجلسه شماره 227 مورخ 16/5/96 شورا موضوع تقدیر و تشکر از خبرنگاران

جلسه شماره 5 مورخ: 96/6/8

 • واگذاری امورات بیمه خدمات درمان تکمیلی پرسنل شهرداری به شرکت بیمه نوین برنده فراخوان انجام شده

جلسه شماره 6 مورخ: 96/6/11

 • اصلاح مصوبه شورا در خصوص تخفیف عوارض نوسازی، خودرویی، پسماند و آتش نشانی مربوط به شهروندان
 • اصلاح مصوبه شورا در خصوص پرداخت حق الجلسه آقای علیرضا عابدینی عضو محترم مدعو کمیسیون بودجه و امور مالی شورا
 • اصلاح مصوبه شورا مبنی بر موافقت شورا برای تبدیل پیلوت به مسکونی آندسته از املاکی که فضای مازاد بر تأمین پارکینگ دارند
 • معرفی نمایندگان شورا جهت عضویت در شوراهای سازمان¬های وابسته به شهرداری بیرجند

جلسه شماره 7 مورخ: 96/6/25

 • برگزاری فراخوان جهت جذب سرمایه گذار واجدالشرایط به منظور تکمیل سوله دفن زباله و راه اندازی کارخانه کمپوست
 • تایید صورتجلسه کمیسیون معاملات شهرداری در خصوص انتخاب حسابرس براي عمليات حسابرسي سال 1395 شهرداري و مناطق دوگانه و سازمان های وابسته
 • توافقنامه تنظيمي فيمابين شهرداري و آقاي محمود جلايري مدير عامل و نماينده هيأت مديره شرکت تعاوني مسکن آموزش و پرورش بيرجند
 • درخواست آقاي کفاش زاده مبني بر واگذاري 4 قطعه زمين از اراضي ملکي مشاراليه به شهرداری در قبال بدهی 4 فقره چک برگشتی

جلسه شماره 8 مورخ: 96/6/27

 • اصلاح مصوبه شورا در خصوص درخواست آقای علی اکبر گلستانی و شرکاء مبنی بر تفکیک موقعیت پلاک ثبتی 257 واقع در دشت علی آباد  انتهای اردیبهشت

جلسه شماره 9 مورخ: 96/7/1

 • انعقاد توافقنامه جدید با ورثه مرحوم حسین زاده و سایر مالکین مشاعی پلاک های ثبتی 453 فرعی و 454 فرعی و 456 فرعی همگی از 345 اصلی بخش دو بیرجند از سوی شهرداری با توجه به عدم انجام تعهدات شهرداری در قبال مالکین به علت موانع قانونی مربوطه

 جلسه شماره 10 مورخ: 96/7/10

 • معرفی سرکار خانم زهره موهبتی به عنوان نماینده شورا جهت عضویت در کمیته رسیدگی به تحلفات بخش خصوصی سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر شهرداری بیرجند
 • معافیت هزینه پارکینگ املاک با کاربری مسکونی واقع در بافت فرسوده شهری که در معابر 4 متر و کمتر از 4 متر قرار داشته و امکان تأمین پارکینگ برای آنان وجود ندارد

جلسه شماره 11 مورخ: 96/7/15

 • همکاری و مساعدت شهرداری جهت اعزام تعداد 45 نفر نیروی انسانی (خدماتی نظافتی و آتش نشان) از پرسنل شهرداری بیرجند به کشور عراق و استقرار در شهر کاظمین به همراه امکانات و تجهیزات لازم در اربعین حسینی
 • تنظیم توافقنامه فیمابین شهرداری و آقای سیدمهدی زجاجی مبنی بر تملک قسمتی از عرصه واقع در مسیر پلاک های ثبتی 3731 و 3730 فرعی از 1554 اصلی واقع در خیابان شهید رجایی
 • تملک میزان مساحت واقع در مسیر تعریض و پخی پلاک ثبتی 1402/1/3432 اصلی متعلق به آقای عبدا... محمدی به وکالت آقای محمدرضا سلیم واقع در بلوار جوادیه در قبال واگذاری مساحت 2 متر مربع مازاد بر طرح تعریض و عقب نشینی خیابان و تهاتر باقیمانده هزینه های کارشناسی با هزینه های صدور پروانه باقیمانده همان پلاک با مالک
 • درخواست موسسه مالی اعتباری نور جهت ملک واقع در نبش خیابان معلم 12 مبنی بر محاسبه صرفاً بنای اصلاحی به نرخ روز
 • اجرای ماده 101 قانون شهرداریها جهت موقعیت پلاک ثبتی 423 فرعی از یک اصلی بخش 2 بیرجند واقع در خیابان انقلاب 15 تحت مالکیت خانم فاطمه سموئی و شرکاء

جلسه شماره 12 مورخ: 96/7/15

 • درخواست مدیر کل بنیاد شهید و امور ایثارگران خراسان جنوبی مبنی بر بهره مندی از تخفیفات 25 درصدی بدهی های معوقه مودیان و معافیت خوش حسابی شهروندان و دستگاه های اجرایی بابت تغییر کاربری از مسکونی به تجاری ملک واقع در مدرس 30

جلسه شماره 13 مورخ: 96/7/17

 • پرداخت حق الجلسه اعضای کمیسیون ماده صد قانون شهرداری برابر جدول پیشنهادی
 • تمدید قرارداد اجاره مکان بانک شهر واقع در خیابان مدرس متعلق به شهرداری به مدت یکسال دیگر برابر نرخ کارشناسی جدید
 • معرفی آقای دکتر علیرضا محمودی راد به عنوان نماینده شورا جهت حضور در جلسات کمیته راهبردی و تعیین اولویت های پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی بیرجند
 • معرفی آقای مهندس مرتضی یزدان شناس به عنوان نماینده شورا جهت شرکت در جلسات محلات هدف بازآفرینی شهری بیرجند
 • تهیه چارت سازمانی پیشنهادی شورا در راستای تثبیت ساختار سازمانی دبیرخانه شوراها
 • تمدید قرارداد شرکت صفا رایانه جهت پشتیبانی سیستم یکپارچه شهرسازی شهرداری به مدت 3 سال دیگر از تاریخ 30/11/95

جلسه شماره 14 مورخ: 96/7/22

 • تمدید قرارداد نیروهای شرکتی اداره آمار و فناوری اطلاعات شهرداری به مدت یکسال دیگر از تاریخ 96/7/1
 • تملک مساحت 393/17 متر مربع ششدانگ پلاک ثبتی صفر فرعی از 2601 اصلی بخش یک بیرجند متعلق به آقای عبدا... یعقوب زاده در قبال تهاتر با هزینه های عوارض پارکینگ و ... پاساژ احداث شده در پلاک ثبتی 2 فرعی از 3372
 • موافقت با نامگذاری سه راهی قلعه بنام سه راهی امر به معروف
 • موافقت با درخواست سازمان فرهنگی، هنری و ورزشی شهرداری مبنی بر تقاضای برگزاری چهارمین سوگواره عکس عاشورایی و دومین جشنواره تجلیل از پیر غلامان
 • تهاتر هزینه های اعلامی از سوی شهرداری در قبال واگذاری مساحت در مسیر تعریض ملک آقای حمیدرضا نظری و خانم نرگس خاتون عباسی واقع در خیابان معلم 25
  موافقت با توافقنامه فیمابین شهرداری و خانم سهیلا حسینی مالک پلاک ثبتی 2218 فرعی از 345 اصلی واقع در خیابان اردیبهشت
 • طراحی و جانمایی سایت مشاهیر در محل پارک توحید به منظور نصب تندیس مشاهیر استان

جلسه شماره 15 مورخ: 96/7/24

 • درخواست مدیر عامل موسسه فرهنگی و هنری عرفان خراسان جنوبی مبنی بر تقاضای تهاتر میزان طلبکاری موسسه از سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری با بخشی از بدهی¬های عوارض و اضافه بنای ملک مشارالیه
 • موافقت با درخواست خانم عصمت شبانی بورنگ مبنی بر محاسبه هزینه ها برابر نرخ عوارض مصوب سال 1388 همزمان با انتقال سند جهت ملک واقع در بلوار جوادیه
 • تخفیف 50 درصدی شهرداری در محاسبه هزینه های آماده سازی و آسفالت از اعضای شرکت تعاونی خودروکاران جهت تسریع در انتقال باقیمانده صنوف آلاینده به مجتمع 5/1 هکتاری شمال شهر
 • اعلام مدت یکماه جهت آندسته از مالکین واقع در محدوده تعاونی مسکن فاز یک طلاب اراضی مهرشهر که نتوانسته اند در مهلت مقرر از 50% تخفیفات اعمالی جهت هزینه های آماده سازی استفاده نمایند

جلسه شماره 16 مورخ: 96/7/27

 • انتخاب آقای مهندس محمد علی جاوید به عنوان شهردار بیرجند

جلسه شماره 17 مورخ: 96/8/1

 • اصلاح مصوبه شورا در خصوص تمدید قرارداد شرکت صفا رایانه جهت پشتیبانی سیستم یکپارچه شهرسازی شهرداری
 • تصویب 8 جلد بودجه پیشنهادی سال 96 سازمان های وابسته به شهرداری
 • اصلاح مصوبه شورا در خصوص چارت سازمانی دبیرخانه شوراها

جلسه شماره 18 مورخ: 96/8/6

 • نحوه محاسبه هزینه های ورود به محدوده اراضی واقع در سراب
 • نحوه وصول هزینه های عوارض تفکیک و ارزش افزوده آندسته از اراضی که در مالکیت دولت بوده و بعضاً به اشخاص حقیقی و حقوقی از سوی دولت به نمایندگی از اداره راه و شهرسازی واگذار می گردد
 • دریافت مطالبات شهرداری بابت جریمه کمیسیون ماده صد و همچنین عوارض معوقه از شرکت سرمایه گذاری ایرانگردی و جهانگردی

جلسه شماره 19 مورخ: 96/8/8

 • توقف عملیات احداث بنای نمازخانه واقع در پارک ارم از سوی هیئت منتظران المهدی توسط شهرداری
 • تقسیطی نمودن هزینه  آماده سازی ساختمان اداری مرکز خدمات حوزه های علمیه خراسان جنوبی واقع در بلوار صنعت و معدن- سایت اداری

جلسه شماره 20 مورخ: 96/8/13

 • لغو مصوبه شورا در خصوص تخفیف در هزینه های آماده سازی و آسفالت مجموعه صنوف آلاینده
 • لغو مصوبه شورا در خصوص تهاتر مطالبات موسسه فرهنگی و هنری عرفان خراسان جنوبی از سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری با بخشی از بدهی ملک مدیر عامل موسسه بابت عوارض و اضافه بنای ملک مشارالیه

جلسه شماره 21 مورخ: 96/8/15

 • تملک مساحت 60 متر مربع از ششدانگ پلاک ثبتی 3247 فرعی از 247 اصلی بخش دو بیرجند متعلق به آقای سیدمحمد حسینی و خانم فاطمه مالکی واقع در شهرک شهید مفتح - خیابان صنعت و معدن 5 در مسیر معبر از سوی شهرداری در قبال تهاتر با هزینه های پروانه پلاک ثبتی 33/34/1925 فرعی واقع در خیابان مفتح 7
 • صدور کارت رایگان تردد اتوبوس «من کارت» جهت سوادآموزان شرکت کننده در کلاس های سوادآموزی از سوی شهرداری

جلسه شماره 22 مورخ: 96/8/22

 • اصرار اعضای شورا بر مصوبه قبلی شورا در خصوص نحوه وصول عوارض تفکیک و مالیات بر ارزش افزوده واگذاری های صورت گرفته توسط دولت
 • اصرار اعضای شورا بر مصوبه قبلی شورا در خصوص دریافت مطالبه شهرداری از سازمان ایرانگردی و جهانگردی
 • موافقت با اجاره و یا رهن کامل یک باب منزل مسکونی جهت اسکان آقای مهندس جاوید شهردار منتخب شهر بیرجند
 • محاسبه 20% افزایش قیمت دفترچه ارزش معاملاتی ملاک عمل در سال 1395 از سوی شهرداری در محاسبات هزینه های صدور پروانه و اخذ حق و حقوق شهرداری
  نحوه محاسبه هزینه های ورود به محدوده اراضی سراب

جلسه شماره 23 مورخ: 96/8/29

 • تملک سراچه فوقانی پلاک ثبتی 617/509 واقع در حاشیه میدان ابوذر متعلق به خانم پری مهزاد به وکالت آقای مرادی و سایر املاک تحتانی آن با توجه به اولویت طرح تعریض خیابان طالقانی پس از تأمین اعتبار لازم برابر کارشناسی روز
 • موافقت با توافق فیمابین شهرداری و آقای علی مومنی و خانم کنیز هامونی مالک پلاک ثبتی 41/3/246 اصلی واقع در بلوار شهدای عبادی جهت مقدار مساحت در مسیر تعریض در قبال تهاتر بهاء میزان در مسیر تعریض با هزینه های تفکیک و تغییر کاربری همان ملک
 • فروش قدرالسهم شهرداری در اجرای ماده 101 قانون شهرداریها از پلاک ثبتی 1554/4472/7122 اصلی واقع در بلوار مسافر به بانک مهر اقتصاد شعبه بیرجند
 • دریافت عوارض ناشی از اجرای طرح تعریض از آقای غلامرضا عباسیان مالک پلاک ثبتی 2882 اصلی واقع در خیابان شهید برگی 10 مطابق با اولین استعلام صورت پذیرفته از سوی شهرداری

جلسه شماره 24 مورخ: 96/9/4

 • تملک کل ششدانگ پلاک ثبتی 3538 اصلی واقع در خیابان جمهوری 31- کوچه شهید قاسمی متعلق به خانم شهربانو قاضی زاده واقع در مسیر طرح تعریض معبر و حریم کانال در قبال واگذاری ملک معوض از سوی شهرداری
 • نحوه محاسبه ارزش افزوده جهت آندسته از املاکی که شرایط واگذاری تجاری در معابر با عملکرد محله ای برای آنان میسر گردیده است
 • نحوه محاسبه غرامت عرصه در مسیر آندسته از املاک و اراضی که برابر طرح تفصیلی شهر بیرجند در مسیر معابر قرار گرفته و در اولویت تعریض نمی باشند

جلسه شماره 25 مورخ: 96/9/11

 • معرفی آقای مهندس مرتضی یزدان شناس به عنوان نماینده شورا جهت شرکت در جلسات تقویم املاک (تصویب ارزش معاملاتی املاک سال 96)
 • محاسبه هزینه های تغییر کاربری از کارگاهی به تجاری پلاک ثبتی 73 فرعی از 1397 اصلی متعلق به خانم طاهره نوری مقدم واقع در بلوار مسافر با اعمال تخفیفات پایان سال 95 برابر مصوبه شورا

جلسه شماره 26 مورخ: 96/9/11

 • دریافت عوارض ناشی از تغییر کاربری موقعیت پلاک ثبتی 227 اصلی واقع در سراب متعلق به آقای ابراهیم محمدی به صورت تقسیطی
 • تهاتر هزینه های صدور پایانکار ملک متعلق به آقایان محمدرضا امین زهان و حسین نیساری ملک معرفی شده از سوی آقای دارس¬مقدم مالک پلاک ثبتی 10 فرعی از 3540 با کاربری فضای سبز واقع در انتهای خیابان جمهوری 31 در قبال واگذاری مساحت 57/151 متر مربع از کل ششدانگ پلاک ثبتی 10 فرعی از 3540 و کسر باقیمانده مطالبات مشارالیه از سایر هزینه های پروانه املاک معرفی شده از سوی ایشان
 • اصلاح مصوبه شورا در خصوص توافقنامه فیمابین شهرداری و آقای عبدا... یعقوب زاده مبنی بر تملک مساحت 17/363 متر مربع از ششدانگ پلاک ثبتی صفر فرعی از 2601 اصلی در قبال تهاتر با هزینه های عوارض پارکینگ و ... پاساژ احداث شده

جلسه شماره 27 مورخ: 96/9/13

 • تمدید قرارداد نیروهای شرکتی اداره آمار و فناوری اطلاعات شهرداری بیرجند

جلسه شماره 28 مورخ: 96/9/25

 • اعمال تخفیف در بدهی های معوقه مودیان و معافیت خوش حسابی شهروندان گرامی در ماه های پایانی سال در اجرای برنامه ها و سیاست های تشویقی و درآمدزایی شهرداری
 • معرفی آقای مهدی عبدالرزاق نژاد به عنوان نماینده شورا جهت حضور در شورای معتمد پلیس در راستای تعامل و همکاری با عوامل نیروی انتظامی جهت برقراری نظم و امنیت در مناطق شهری
 • موافقت با جابجایی و انتقال کل اعتبار ردیف 41804 (بازپرداخت وام) به ردیف 41803 (هزینه جبران خسارت) وظیفه خدمات اداری در بودجه سال 96 شهرداری
 • معرفی آقاي دکتر عليرضا محمودي راد به عنوان نماينده شورا جهت عضويت در کميسيون کارشناسي سرمايه گذاري و آقاي مهندس مرتضي يزدان شناس به عنوان نماينده شورا جهت عضويت در هيات عالي سرمايه گذاري شهرداري بيرجند

جلسه شماره 29 مورخ: 96/9/27

 • اصلاح مصوبه شورا در خصوص اجاره یک باب منزل مسکونی جهت اسکان آقای جاوید شهردار بیرجند

جلسه شماره 30 مورخ: 96/9/28

 • موافقت با منشور کمیته حسابرسی و آئین¬نامه اجرایی کمیته حسابرسی در شهرداری بیرجند

جلسه شماره 31 مورخ: 96/10/2

 • موافقت با فروش اسناد خزانه اسلامی در بازار فرابورس با نرخ تنزیل حداکثر 20%
 • موافقت با تفویض اختیار به معاونت توسعه مدیریت و منابع انسانی تا سقف ده میلیون ریال جهت انجام معاملات شهرداری
 • انعقاد قرارداد با اشخاص حقوقی و ارگان های غیر دولتی شامل دفاتر بیمه، مراکز معاینه فنی خودروها، اتحادیه کسب جهت وصول عوارض از قبیل نوسازی، خودرو، کسب و پیشه در راستای تحقق درآمدهای پایدار شهرداری
 • تعیین تکلیف وجه اسناد خزانه اسلامی واریز شده به حساب شهرداری از بابت درآمدهای حاصله از صدور مجوزهای آسفالت شکافی شرکت آب و فاضلاب شهری خراسان جنوبی

جلسه شماره 32 مورخ: 96/10/9

 • نحوه وصول و شرایط تقسیط جرائم ساختمانی کمیسیون ماده صد
 • کان لم یکن تلقی نمودن مصوبه شورا در خصوص صدور کارت رایگان تردد اتوبوس «من کارت» برای سوادآموزان

جلسه شماره 33 مورخ: 96/10/16

 • واگذاری بهره برداری ایستگاه های دوچرخه سطح شهر به بخش خصوصی از طریق مزایده و با رعایت ضوابط آیین نامه مالی و معاملاتی شهرداریها
 • سپرده گذاری شهرداری به مبلغ ده میلیارد ریال در حسابی به عنوان قرض الحسنه ویژه در بانک شهر جهت اخذ وام با کارمزد 4% و پرداخت آن به طلبکاران شهرداری
 • انعقاد قرارداد با شرکت پست جهت توزیع و وصول قبوض نوسازی
 • تمدید قرارداد مشاوره ای مالیاتی آقای عباسعلی هامونی با شهرداری بیرجند از ابتدای سال 96 به مدت یکسال

جلسه شماره 34 مورخ: 96/10/16

 • انعقاد قرارداد خبری، با آقای حجت رحیم زاده

جلسه شماره 35 مورخ: 96/10/23

 • موافقت با صورتجلسه کمیسیون مزایده مرحله اول ایجاد روز بازار خودرو

جلسه شماره 36 مورخ: 96/10/25

 • واگذاری انجام امور خدماتی پایانه مسافربری به بخش خصوصی به مدت سه سال از طریق برگزاری مناقصه
 • واگذاری رستوران قلعه به بخش خصوصی به مدت 2 سال از طریق برگزاری مزایده عمومی
 • واگذاری بهره برداری از جایگاه های CNG تحت اختیار سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر به مدت سه سال به بخش خصوصی از طریق برگزاری مزایده عمومی

جلسه شماره 37 مورخ: 96/11/7

 • ضرورت تملک و آزادسازی محور 30 متری طرح فرزان حد فاصل سه راه اسدی و پل مستحدثه موسی بن جعفر (ع) از سوی شهرداری

جلسه شماره 38 مورخ: 96/11/7

 • بازنگری تعرفه دفترچه قیمت گذاری ارزش عرصه اراضی سطح شهر بیرجند
 • محاسبه هزینه ها و عوارض ناشی از اجرای طرح پلاک ثبتی 8 فرعی از 1554 اصلی واقع در خیابان شهید برگی متعلق به آقای محمد علی پور مطابق اولین مراجعه مالک به شهرداری و استعلام صورت پذیرفته توسط شهرداری
 • محاسبه و وصول هزینه های مربوط به اجرای طرح تفکیک اعیان پلاک ثبتی 4292 اصلی واقع در خیابان جمهوری اسلامی- بازار متعلق به آقایان محسن جنتی و علی ایزدی بر مبنای طرح پاساژ

جلسه شماره 39 مورخ: 96/11/8

 • کمک و مساعدت مالی به خانم عفت فدایی همسر مرحوم کربلایی اصغر مهربان (از پرسنل متوفی شهرداری) با 20% افزایش نسبت به سنوات قبل
 • اصلاح عنوان ردیف 36020 و 36030 بودجه عمرانی سال 96 شهرداری به منظور اجرای  پروژه های پارک خطی، بوستان کودکان و شهربازی سرپوشیده
 • افزایش پاداش پرسنل نیروی انتظامی مستقر در نگهبانی شهرداری و پایانه مسافربری

جلسه شماره 40 مورخ: 96/11/11

 • تصویب تعرفه عوارض محلی مورد عمل برای سال 97 شهرداری بیرجند

جلسه شماره 41 مورخ: 96/11/13

 • تصویب تعرفه بهای خدمات مورد عمل برای سال 97 شهرداری بیرجند

جلسه شماره 42 مورخ: 96/11/14

 • تخصیص مبلغ 500/000/000 میلیون ریال اعتبار در بودجه سال 96 شهرداری جهت پروژه آماده سازی زیرساخت های پناهگاه سگ های بلاصاحب

جلسه شماره 43 مورخ: 96/11/16

 • موافقت با پرداخت پاداش به پرسنل حوزه شهرسازی و درآمد مناطق دوگانه شهرداری با توجه به تخفیفات پایان سال و افزایش حجم فعالیت ها در دو حوزه شهرسازی و درآمد
 • تملک مساحت 70/54 متر مربع از کل ششدانگ پلاک ثبتی 3767/1 اصلی واقع در خیابان جمهوری 27- پلاک 15 متعلق به خانم منور غمدیدگان در مسیر طرح تعریض بافت فرسوده فرزان
 • درخواست آقای علیرضا چهکندی مالک پلاک ثبتی 8145 واقع در خیابان بهشتی، انتهای نواب صفوی غربی مبنی بر خرید مساحت 32/29 متر مربع عرصه معبر متصل به ملک خود
 • تملک مساحت 20/37 متر مربع عرصه واقع در دوربرگردان پلاک ثبتی 247/1427 اصلی و واگذاری 40 متر مربع عرصه اضافه مساحت ضلع جنوب همان ملک واقع در خیابان صنعت و معدن 5 و7 متعلق به آقای محمد شریف
 • اصلاح مصوبه شورا در خصوص مصوبه بند دو مستخرجه از صورتجلسه شماره 23 مورخ 96/8/29 شورا موضوع توافقنامه فیمابین شهرداری و آقای علی مومنی و کنیز هامونی مالک پلاک ثبتی 41 واقع در بلوار شهدای عبادی

جلسه شماره 44 مورخ: 96/11/21

 • موافقت با توافقنامه تنظیمی فیمابین شهرداری و تعاونی مسکن شماره 2 فرهنگیان در خصوص تفکیک پلاک های ثبتی 2089 و 2699 واقع در دشت علی آباد - خیابان اردیبهشت
 • پرداخت پاداش به دبیر، پرسنل دبیرخانه کمیسیون ماده صد، دایره وصول و کارشناسان منطقه دو در پایان هر سال

جلسه شماره 45 مورخ: 96/11/25

 • موافقت با مأموریت شهردار به کشور تاتارستان

جلسه شماره 46 مورخ: 96/11/28

 • واگذاری یک باب مغازه تجاری متعلق به شهرداری واقع در خیابان مدرس از طریق ترک تشریفات به بانک شهر

جلسه شماره 47 مورخ: 96/12/2

 • واگذاری بهره برداری از دو باب جایگاه CNG متعلق به سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر به برنده مزایده شرکت جهش فروزان البرز

جلسه شماره 48 مورخ: 96/12/5

 • واگذاری مساحت 2/5 متر جوی عام به خانم زهره کاظمی قلعه نو مالک پلاک ثبتی345/2525 واقع در خیابان قدس شرقی- خیابان بهمن- بهمن 16
 • درخواست آقایان محمود عباسی و ابراهیم رضایی مالکین پلاک ثبتی 249/17/3965 اصلی واقع در خیابان امام موسی صدر شرقی _ نبش خیابان رسالت مبنی بر تسریع در روند صدور پایانکار و تعیین تکلیف غرامت مساحت در مسیر تعریض

جلسه شماره 49 مورخ: 96/12/15

 • مشارکت و مساعدت شهرداری در امر برگزاری نمایشگاه گردشگری و عرضه محصولات و قابلیت های اقتصادی شهرستان بیرجند و استان خراسان جنوبی در شهر مشهد مقدس (نوروز 97)
  اخذ مبلغ یک میلیون ریال (1/000/000 ریال) عوارض از عرضه کنندگان ماهی قرمز و ماهی زنده شب عید که در معابر سطح شهر اقدام به فروش ماهی زنده شب عید می نمایند

جلسه شماره 50 مورخ: 96/12/19

 • کمک و مساعدت مالی به خانم مریم مینائی مالک ملک مسکونی واقع در خیابان نرجس- نرجس 6 فرعی 2 با پرداخت 50% جریمه کمیسیون ماده 100 و هزینه های متعلقه از محل اعتبارات ماده 17 بودجه مصوب سال 96 توسط شهرداری
 • مساعدت در بخشودگی عوارض نوسازی ملک خانم خدیجه کبری هادربادی تحت پوشش بهزیستی
 • پرداخت حق مسئولیت مدیران شهرداری مرکز، مناطق دوگانه و سازمان های وابسته به شهرداری
 • موافقت با درخواست آقای علی چهکندی نژاد مالک پلاک ثبتی 5323/11 فرعی از 249 اصلی واقع در خیابان مدرس- خیابان شهید محلاتی- نبش 13 آبان مبنی بر خرید مساحت 5 متر مربع معبر جنب پلاک ثبتی
 • موافقت با ابطال مصوبات بندهای 2 مستخرجه از صورتجلسه شماره 209 - 95/12/10 و بند 3 مستخرجه از صورتجلسه شماره 226 - 96/5/14 شورا در خصوص میزان مساحت 54/476 متر مربع از ملک متعلق به آقای حاج کریم برگی واقع در بلوار خلیج فارس در مسیر تعریض خیابان
 • موافقت با درخواست ورثه مرحوم محمدابراهیم بابائی راد مبنی بر خرید قدرالسهم شهرداری در اجرای ماده 101 قانون شهرداریها جهت تفکیک قسمتی از پلاک ثبتی 2654/345 اصلی واقع در خیابان قدس- خیابان پیروزی

جلسه شماره 51 مورخ: 96/12/22

 • پرداخت حق الجلسه به اعضای هیئت تطبیق مصوبات شورای اسلامی شهر بیرجند از سوی شهرداری به صورت علی الحساب
 • لغو مصوبه بند دو(2) مستخرجه از صورتجلسه شماره 11 مورخ 96/7/15 شورا در خصوص ضرورت اجرای طرح و تملک قسمتی از عرصه واقع در مسیر پلاک های ثبتی 3731 و 3730 فرعی از 1554 اصلی واقع در خیابان شهید رجایی

جلسه شماره 52 مورخ: 96/12/26

 • پرداخت 2% اعتبار تأمین شده شوراهای فرادست از محل اعتبار بودجه مصوب سال 96
 • پرداخت پاداش پایان سال آقای دکتر محمدعلی جاوید شهردار محترم بیرجند به تناسب مدت خدمت ایشان
 • موافقت با توافقنامه تنظیمی فیمابین شهرداری و خانم طوبی عزیزیان مالک پلاک ثبتی 3848 واقع در مسیر طرح 30 متری فرزان 

جلسه شماره 53 مورخ: 96/12/27

 • تصویب بودجه پیشنهادی سال 97 شهرداری بیرجند