محمدعلی طاهری بجد

  • دکترای تخصصی در حقوق جزا و جرم شناسی از دانشگاه تربیت مدرس تهران.

33 سال تجربه خدمتی در امور:

قضایی، وکالت دادگستری، آموزشی، مدیریتی و دانشگاهی.

برخی از مسئولیتهای فعلی:

  • مدیر گروه آموزشی حقوق و علوم سیاسی دانشگاه بیرجند.
  • عضو هیئت علمی نیمه وقت دانشگاه آزاد اسلامی بیرجند.
  • رئیس هیئت انتظامی اعضای هیئت علمی دانشگاه بیرجند.
  • رئیس هیئت رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان دانشگاه بیرجند.
  • وکیل پایه یک دادگستری و ….
  • عضو شورای اسلامی شهر بیرجند در دوره چهارم
  • رئیس کمیسیون حقوقی و املاک شورای اسلامی شهر بیرجند در دوره چهارم
  • عضو کمیسیون ورزش و جوانان شورای اسلامی شهر بیرجند در دوره چهارم
  • عضو پنجمین دوره در شورای اسلامی شهر بیرجند