دیدار مردمی اعضای شورای اسلامی شهر بیرجند و مسئولین شهری در مسجد امام سجاد (ع) خیابان کاظمیه .دکتر جاوید در جلسه مورخ 98/5/19 شورا از آخرین اقدامات در حوزه شهری گزارشی ارائه کرد . مراسم تجلیل از خبرنگاران و اصحاب رسانه در شورای اسلامی شهر بیرجند برگزار شد .روز یکشنبه مورخ 98/5/20 شصت و پنجمین جلسه کمیسیون بودجه و امور مالی شورا در محل سالن جلسات شورا تشکیل گردید .یکصد و سی و چهارمین جلسه شورای اسلامی شهر بیرجند روز گذشته مورخ 98/5/19 در محل سالن جلسات شورا برگزار گردید .