یکصد و سی و چهارمین جلسه شورای اسلامی شهر بیرجند روز گذشته مورخ 98/5/19 در محل سالن جلسات شورا برگزار گردید . 

جلسه شورای اسلامی شهر بیرجند صبح روز گذشته مورخ 98/5/19 با حضور 6 نفر از اعضای شورا، شهردار، معاونت خدمات شهری شهرداری، مسئول اجرائیات و معاونت سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر شهرداری بیرجند برگزار گردید . 

در جلسه مذکور آقای دکتر جاوید شهردار بیرجند گزارش عملکرد شهرداری را از ابتدای سال جهت حاضرین در جلسه تشریح نمود و آقای مهندس شاکری نیز به تشریح وضعیت پروژه ساخت پسماند پرداخت و توضیحاتی درخصوص برخورد با زباله گردها و جمع آوری مراکز خرید زباله با مجوز دادگستری ارائه نمود. معاونت سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر نیز به سؤالات اعضای شورا درخصوص نقل و انتقال اسناد مالکیت اتوبوس های بخش خصوصی و تمدید قرارداد مالکینی که قرارداد آن ها با سازمان به اتمام رسیده و قصد تمدید آن را داشته و همچنین آزادسازی اتوبوس هایی که قرارداد آن ها به اتمام رسیده و قصد ادامه همکاری با سازمان را ندارند پاسخگویی نمود. نهایتاً پس از بحث و تبادل نظر پیرامون مکاتبات و موضوعات واصله به شورا مراتب ذیل به تصویب رسید :

1- نامه شماره 35/42/30982 مورخ 98/5/12 مدیر کل دفتر امور شهری و شوراهای استانداری خراسان جنوبی مبنی بر تعیین هیأت رئیسه شورا برابر ماده قانونی مورد الاشاره که با توجه به سفر حج واجب آقای دکتر محمدعلی طاهری عضو محترم شورا مقرر گردید موضوع تعیین هیأت رئیسه شورا در جلسه مورخ 98/6/30 بعد از بازگشت ایشان از فرائض حج واجب صورت پذیرد .

2- موافقت با استرداد وجه دریافتی از مالک پلاک ثبتی 1424 فرعی از 1274 اصلی بخش دو بیرجند واقع در بلوار صنعت و معدن با توجه به عقب نشینی صورت پذیرفته بابت 10 متر مربع زمین جهت معبر به قیمت کارشناسی رسمی دادگستری در هنگام تعریض معبر مذکور که قبلاً صورت پذیرفته (موضوع نامه شماره 1/98/13990 مورخ 98/5/3 شهرداری) 

3- موافقت با انجام مزایده محدود جهت واگذاری 2 قطعه زمین از املاک شهرداری واقع در خیابان ظفر حاشیه کانال به مساحت 131 متر مربع جهت تجمیع پلاک ثبتی ملک مجاور (موضوع نامه شماره 1/98/13990 مورخ 98/4/29 شهرداری )